Komisje

Główna Komisja Rewizyjna SKZ

Przewodniczący mgr Olgierd Jakubowski, Warszawa
Zastępca przewodniczącego mgr Lech Narębski, Toruń
Sekretarz dr inż. arch. Beata Makowska, Szczecin 

Komisja Kwalifikacyjna Zarządu Głównego SKZ

Przewodniczący  dr inż. arch. Andrzej Gaczoł prof. PK, Kraków
Członek komisji prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz, Kraków
Członek komisji dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek, Gdańsk
Członek komisji dr inż. arch. Jolanta Sroczyńska, Kraków
Członek komisji mgr Juliusz Wendlandt, Warszawa

Sąd Koleżeński SKZ

Przewodniczący  mgr inż. arch. Mieczysław Soczyński, Warszawa
Sekretarz dr Maria Stępińska-Gałęza, Warszawa 
Członek sądu mgr inż. Krzysztof Janus, Lublin
Członek sądu mgr Paweł Napierała, Poznań
Członek sądu mgr Emanuel Okoń, Toruń

Sekcja Młodych Konserwatorów SKZ

Przewodniczący mgr Katarzyna Braun, Warszawa

Sekcja do spraw Zapomnianych Technik Budowlanych SKZ

Przewodniczący dr Krzysztof Wieczorek, Warszawa

Komisja Historyczna SKZ

Przewodniczący dr inż. arch. Andrzej Gaczoł prof. PK, Kraków

Rada Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków i Kierowników Delegatur przy SKZ

Przewodniczący dr Barbara Bielinis-Kopeć
Przewodniczący dr Jan Janczykowski