Wiadomości Konserwatorskie Nr 24/2008 - Spis treści
Nr 24/2008

Wiadomości Konserwatorskie Nr 23/2008 - Spis treści
Nr 23/2008

Wiadomości Konserwatorskie Nr 22/2007 - Spis treści
Nr 22/2007

Wiadomości Konserwatorskie Nr 21/2007 - Spis treści
Nr 21/2007

Wiadomości Konserwatorskie Nr 20/2006 - Spis treści
Nr 20/2006

Wiadomości Konserwatorskie Nr 19/2006 - Spis treści
Nr 19/2006

Wiadomości Konserwatorskie Nr 18/2005 - Spis treści
Nr 18/2005

Wiadomości Konserwatorskie Nr 17/2004 - Spis treści
Nr 17/2005

Wiadomości Konserwatorskie Nr 16/2004 - Spis treści
Nr 16/2004

Wiadomości Konserwatorskie Nr 15/2004 - Spis treści
Nr 15/2004

Wiadomości Konserwatorskie Nr 14/2003 - Spis treści
Nr 14/2003

Wiadomości Konserwatorskie Nr 13/2003 - Spis treści
Nr 13/2003

 

Zapraszamy wszystkich do nadsyłania materiałów na adres:
ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa;
ul. Norwida 1, 31-521 Kraków;
e-mail: info@skz.pl

Prosimy przesyłać teksty (tekst + streszczenie - 1/2 strony) oraz ilustracje (preferowany format plików graficznych: *.tiff , CMYK, 300 dpi) w formie elektronicznej oraz wydruk komputerowy w 1 egzemplarzu.

Serdecznie pozdrawiamy naszych Czytelników

Redaktor Naczelny
Prof. zw. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz


We invite all to send in articles to the address:
ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa
or
ul. Norwida 1, 31-521 Kraków;
or
by e-mail: info@skz.pl

We would like to ask you to send in articles (the text + a 1/2 page abstract) and illustrations (in the TIFF 300 dpi format, CMYK) in the electronic form plus one printed copy.

Best wishes to all our Readers.

Editor in Chief
Prof. zw. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz