Nr 13/2003 [PDF]

SPIS TREŚCI Nr 13/2003

NA LIŚCIE ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO

Wśród cudów świata

NAUKA

Studium i projekt odrestaurowania i rekompozycji zespołu rynkowego małego miasta polskiego na przykładzie Łańcuta

Drewniane budownictwo mieszkalne gospodarcze wsi Górnego Śląska

Wzmocnienie konstrukcji sklepienia nad nawą kościoła Przemienienia Pańskiego w Poznaniu (cz. I)

Odbudowane Stare Miasto i zabytki Warszawy w ocenie zagranicznych konserwatorów

PREZENTACJE - RAPORTY

Nowa aula i nowe lektoria w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zasoby i zagrożenia zabytkowej drewnianej architektury sakralnej w Polsce

Kolorystyka elewacji obiektów zabytkowych Problemy konserwatorskie zamku w Wiśniczu (cz. I)

Udział Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków w procesie odnowy Krakowa

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków - informacja o nowej w środowisku konserwatorskim instytucji

Unicestwione dziedzictwo, cd.

WYDARZENIA

Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Wilanowie w dniu 18 kwietnia 2002 r.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 18 kwietnia 2003 roku - Pałac w Wilanowie

INFORMACJE

SKZ na targach konserwacji zabytków w Hertogenbosch

Sprawozdanie z posiedzenia "Zespołu ds. rewaloryzacji starego miasta Przemyśla" odbytego w dniu 28 marca 2003 roku

Sesja naukowa - "Zielona Brama w Gdańsku"

Międzynarodowe Warsztaty Ochrony Historycznego Budownictwa Drewnianego

WSPOMNIENIA

prof. zw. dr hab. inż. arch. Janusz Bogdanowski (1929-2003)

Pamięci Profesor Teresy Zarębskiej

Janusz Lehmann (1924-2002)

Krzysztof Biskup (1952-2000)

POLEMIKI - RETROSPEKCJE
Larum grają !!!