Nr 14/2003 [PDF]

SPIS TREŚCI Nr 14/2003

NAUKA

Barbara Widera, Dalsze losy radzieckiego konstruktywizmu

Marek M. Łukacz, Geneza ukształtowania się najczęściej realizowanego typu kamienicy krakowskiej

Tomasz Nowak, Wzmacnianie drewnianych konstrukcji zabytkowych przy użyciu taśm węglowych

Andrzej Ajdukiewicz, Andrzej Malczyk, Marek Wtaszczuk, Janusz Brol, Drewniana zabytkowa wieża radiostacji w Gliwicach

Łukasz Bednarz, Metody wzmacniania zabytkowych, zakrzywionych konstrukcji ceglanych

Jerzy Jasieńko, Zygmunt Matkowski, Zasolenie i zawilgocenie murów ceglanych w obiektach zabytkowych - diagnostyka, metodyka badań, techniki rehabilitacji

RAPORTY- PREZENTACJE

Tomasz Węcławowicz, Aula gmachu Collegium Novum jako tekst kultury

Adam Wójcik-Łużycki, Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega

Ewa Janina Sadowska, Kasztel renesansowy w Graboszycach

Marek Gosztyta, Twierdza Przemyśl - nowe wyzwanie dla konserwatorów

Roman Marcinek, Zbigniew Myczkowski, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie - Małopolski Oddział Krajowego Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie

Andrzej Gaczoł, Prace konserwatorskie w Bieczu w ostatnim dziesięcioleciu

Lech J. Engel, Jerzy Jasieńko, Wyspa Piaskowa w Kłodzku po powodzi - refleksje konserwatorskie

Irena Rodzik, Konserwacja i rekonstrukcja ubrań marynarskich z XVIII-wiecznego wraka statku "General Carleton"
Jacek Kościuk, Athribis / Wanninah - nowa misja konserwatorska w Egipcie z udziałem Polaków

Piotr Napierata, Polskie konserwacje w Nadrenii Pn.-Westfalii

WYDARZENIA

Park Mużakowski Łęknica-Bad Muskau

Marek Barański, 200 Spotkań z zabytkami

Marek Barański, Międzynarodowe Warsztaty Ochrony Tradycji Drewnianego Budownictwa

RETROSPEKCJE

Zbigniew J. Białkiewicz, Rysunkowe posłannictwo architekta piękna i światła, profesora Wiktora Zina

INFORMACJE

Rafał Czerner, Studia specjalistyczne "Ochrona zabytków" na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

Marek Barański, Programy edukacyjne i zabytki

Paweł Jaskanis, Informacja o potrzebach Muzeum Pałacu w Wilanowie na interwencyjne prace konserwatorskie przy zabytkach rezydencji królewskiej w Wilanowie w latach 2003-2005

REMO 2004

POLEMIKI - RETROSPEKCJE

Okiem Puzona
Hańby zmazywanie...