Nr 15/2004 [PDF]

SPIS TREŚCI Nr 15/2004

NAUKA

Ireneusz Pfuska, Agata Mamoń
Konserwacja kaplicy Zygmuntowskiej przy katedrze wawelskiej

Wiesfawa Chodkowska
Stary Ratusz w Olsztynie, czyli historia w dokumentach i budowli
Leszek Sobol
Klasztor ss. Norbertanek w Imbramowicach. Uwagi do historii i problemów konserwatorskich

Katarzyna Kadłuczka
Problematyka rozwarstwiania gotyckich malowideł sztalugowych na drewnie na przykładzie tryptyku z Łącka (II ćw. XV wieku)

Ludomir Jankowski, Jerzy Jasieńko, Dariusz Styś
Badania wybranych połączeń klejowych przydatnych w rehabilitacji i wzmacnianiu zginanych belek drewnianych z wykorzystaniem elastooptyki

Zygmunt Matkowski, Jerzy Jasieńko, Łukasz Bednarz
Stalowe ściągi wklejane - technologia przydatna w usztywnianiu murów konstrukcyjnych obiektów zabytkowych z bogato dekorowanymi fasadami

RAPORTY- PREZENTACJE

Piotr Białko
Konserwacja elewacji Starego Ratusza w Olsztynie wraz z przywróceniem walorów gotyckiej budowli przeprowadzona w 2003 roku

Tadeusz Morysiński, Jacek Rulewicz
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków - najważniejsze zadania

Bohdan Szermer
Retroizacja. Co to jest i dokąd prowadzi?

WYDARZENIA

Jerzy Ilkosz, Ewa Jasieńko
75 lat Profesora Olgierda Czernera

Jan Gromnicki
Jubileusz 80-lecia Profesora Andrzeja Żakiego

Maria Sarnik-Konieczny
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 18 kwietnia 2004 roku - Zamek Królewski na Wawelu

Halina Landecka

Laur konserwatorski 2004

INFORMACJE

Tezy do Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami

Konserwacja Roku

REMO 2004

KSIĄŻKI

Andrzej Kadłuczka
Conservatio sine scientia historiae nihil est Zdzisława Tołłoczko, "Sen architekta" czyli o historii i historyzmie architektury XIX i XX wieku

Edmund Małachowicz, Jerzy Jasieńko
Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu zabytkowych konstrukcji drewnianych

Jacek Rulewicz
Pomniki historii

POLEMIKI

Okiem Puzona