Nr 16/2004 [PDF]

SPIS TREŚCI Nr 16/2004

NAUKA

Andrzej Kadłuczka
Projekt nowej nawierzchni Rynku Głównego w Krakowie i modernizacji jego infrastruktury podziemnej

Marek Gosztyła
Krajobraz wielokulturowy Przemyśla

Jan Schubert
Cmentarz komunalny w Przemyślu przy ulicy J. Słowackiego - trochę historii i problemy współczesne

Natalia Soran-Maluty
Kościół parafialny pod wezwaniem św. Trójcy w Witowie (gmina Koszyce, woj. małopolskie). Odkrycie szesnastowiecznej polichromii, historia i technologia

Andrzej Ajdukiewicz, Andrzej Malczyk, Marek Właszczuk
Rekonstrukcja i modernizacja zamku w Rybniku

Jerzy Jasieńko, Włodzimierz Majchrzak, Piotr Rapp, Grzegorz Słowek
Wzmocnienie konstrukcji sklepienia nad nawą kościoła Przemienienia Pańskiego w Poznaniu (cz. II)

Katarzyna Rozmarynowska
Z działalności dziewiętnastowiecznych gdańskich towarzystw upiększania miasta

Lech J. Engel, Jerzy Jasieńko, Ryszard Miśków
Wpływ rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych na stan zachowania więŸb dachowych w obiektach zabytkowych, na przykładzie dachu w kościele św. Doroty we Wrocławiu

PREZENTACJE - RAPORTY

Andrzej Gaczoł
Prace konserwatorskie w zespole klasztornym Bernardynek w Krakowie - przywrócenie renesansowej loggii arkadowej dawnego dworu Lanckorońskich

Adam Wójcik - Łużycki
Problemy konserwatorskie zamku w Dzikowie

Daria Chlebowska
Trwała ruina w Polsce koniecznym świadkiem historycznego krajobrazu

Jan Gromnicki
Badania archeologiczne i archeologiczno­-konserwatorskie nad póŸnym średniowieczem i nowożytnością w Polsce w latach 1972-1995

Piotr Napierała
Kotlina Jeleniogórska - konieczność ochrony krajobrazu kulturowego

INFORMACJE

Regulaminy nagród Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Elżbieta Przesmycka
Kierunek Architektura i Urbanistyka w Lublinie

Kazimierz Kuśnierz
Forum

KSIĄŻKI

Wieslaw Gruszkowski
Architektura gdyńskich kamienic

Maria Jolanta Sołtysik
Na styku dwóch epok. Architektura gdyńskich kamienic okresu międzywojennego

Z HISTORII

Jan Gromnicki
Jubileusz 75-lecia Docenta Jana Gurby, badacza i konserwatora zabytków archeologicznych