Nr 17/2005 [PDF]

SPIS TREŚCI Nr 17/2005

NAUKA

Katarzyna Darecka
Okna w kamienicy przy ul. Długi Rynek 43 w Gdańsku. Historia i problemy konserwatorskie.

Bianka Antoniewicz-Goraj
Między teorią a praktyką.
Aktywność Józefa Łepkowskiego w dziedzinie konserwacji zabytków

Kalina Juszczyk
Tajemnica grobowca alabastrowego

Zbigniew Pająk, Łukasz Drobiec
Renowacja hełmu wieży kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach

Barbara Widera
Podwodne stanowisko archeologiczne na południowo--wschodniej części Adriatyku

Barbara Widera
Wraki u wybrzeży Bułgarii

Rafał Czerner
Konserwacja rzeźbiarskich monumentalnych elementów architektury w Marinie El-Alamein w Egipcie

PREZENTACJE - RAPORTY

Ewa Nekanda-Trepka
Warszawskie prace konserwatorskie (wprowadzenie)

Piotr Zdon
Miasto Stołeczne Warszawa jako sponsor ochrony zabytków

Agnieszka Kasprzak-Miler
Prace konserwatorskie przy najstarszym warszawskim przydrożnym pomniku św. Jana Nepomucena

Janusz Mróz
Drzewo - pomnik z Muzeum na Pawiaku w Warszawie

Andrzej Marecki
Remont wiaduktu im. Stanisława Markiewicza na ul. Karowej w Warszawie - zadanie konserwatorsko-budowlane

Artur Zbiegieni
Adaptacji dawnej elektrowni tramwajowej na muzeum Powstania Warszawskiego

Artur Zbiegieni
Zabytkowy wodozbiór "Gruba Kaśka"

Jerzy Szałygin
Internetowy katalog zabytków osadnictwa holenderskiego w Polsce

WYDARZENIA

Maria Sarnik-Konieczny
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 18 kwietnia 2005 roku - Dwór Artusa w Gdańsku

Kazimierz Kuśnierz
Conservator Ecclesiae 2005

Andrzej Tomaszewski
Czterdziestolecie ICOMOS

Andrzej Michałowski
ICOMOS - 40 lat Uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie

Marek Konopka
Nagroda im. Prof. J. Zachwatowicza dla Prof. Olgierda Czernera. LAUDACJA

Andrzej Kadłuczka
Doktorat honorowy Politechniki Krakowskiej dla Prof. Tadeusza Chrzanowskiego

INFORMACJE

Barbara Stolarz, Andrzej Kasiborski, Dariusz Kopciowski
Laur Konserwatorski 2005

Krzysztof Schabowicz
Konferencja REMO 2004

VIII Forum Konserwatorów Zabytków
Turystyka w zabytkach. Szanse i zagrożenia dla ochrony zabytków

VI Polsko-Niemiecka Konferencja
Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo

KSIĄŻKI

Zbigniew Pianowski
Katedra czy katedry wawelskie w średniowieczu? Kilka uwag na marginesie książki Tomasza Węcławowicza

Tomasz Węcławowicz, Krakowski kościół katedralny w wiekach średnich. Funkcje i możliwości interpretacji