Nr 19/2006 [PDF]

SPIS TRE¦CI Nr 19/2006

NAUKA

Marcin Gawlicki
Architektoniczne relikty gdańskiej Szkoły Fechtunku

Marek Gosztyła
Wokół zagadnień rewaloryzacji miasta Przemy¶la

Andrzej Kadłuczka
Ochrona najnowszej architektury „historycznej"

Bogusław Kornecki
Adaptacja i remont budynku dawnej elektrowni tramwajowej na Muzeum Powstania Warszawskiego

Tadeusz Morysiński
Archeologia w procesie rewaloryzacji ogrodów. Trudne pocz±tki

Zbigniew Myczkowski
Szydłów - niezwykły krajobraz warowny w skali Europy

Elżbieta Przesmycka, Elżbieta Pytlarz
Kamienice przy ulicy Grodzkiej 20 w Lublinie.Niezrealizowana szansa rewitalizacji

Kazimierz Ku¶nierz, Dominika Ku¶nierz-Krupa
Rymanów Zdrój. W obronie krajobrazu kulturowego

Barbara Widera
Architektura Franka 0. Gehry – stało¶ć w zmienno¶ci

PREZENTACJE - RAPORTY

Andrzej Kadłuczka
Koncepcja „Rynku Podziemnego" w Krakowie

Cezary Bu¶ko
Wstępne wyniki badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych na Rynku Głównym w Krakowie w 2005-2006 roku

Jan Janczykowski
Informacja Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. Prac na obszarze płyty Rynku Głównego w Krakowie

Piotr S. Szlezynger
Projekty odbudowy dworu oraz rewaloryzacji założenia parkowego Eleonory Wodzickiej w Korzkwi

Adam Wójcik-Łużycki
Rewaloryzacja zamku w Dzikowie

Małgorzata Włodarczyk
Rejestr zabytków czy lista dóbr kultury architektury współczesnej?

Krzysztof Pawłowski
Od ewidencji gminnej do listy dziedzictwa ¶wiatowego

Andrzej Michałowski
Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS w dniu 27 stycznia 2006 roku

Andrzej Tomaszewski
Uwagi o kierunkach działań Polskiego Komitetu ICOMOS w kadencji 2006-2008

Maria Sarnik-Konieczna
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2006 roku. 20-21 kwietnia-Wrocław

INFORMACJE

Elżbieta Błochowiak- Waszczyszyn
Podyplomowe Studium Konserwacji, Kształtowania Architektury i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych

KOMUNIKATY

Konferencja: „Polskie konserwacje poza granicami Rzeczypospolitej"
Konferencja: REMO 2006

KSI±ŻKI

Wojciech Kosiński
Deutschland, Deutschland - według Zdzisławy Tołłoczko

Zdzisława Tołłoczko
Architektura i społeczeństwo

Z HISTORII

Andrzej Gaczoł
20 Rocznica II Zjazdu Miło¶ników Ojczystych Zabytków, Kraków, 24-25 października 1985 r.

LISTY

List z Tykocina