Nr 20/2006 [PDF]

SPIS TREŚCI Nr 20/2006

NAUKA

Michał Witwicki

Aktualne problemy iluminacji obiekt ó w zabytkowych

Dominik Mączyński

Iluminacje zabytków - w poszukiwaniu kryteri ó w oceny

Zdzisława Tołłoczko

Barok i rokoko na Łotwie. Pałac książąt Kurlandii w Jełgawie. Kartki z dziejów budowy i konserwacji

Paweł Jaskanis

Przywracanie koloru na elewacjach Pałacu Wilanowskiego

Ewa Węcławowicz-Gyurkovich

Nowe życie architektury

Marek Gosztyła, Bogusław Trojnar

Wokół zagadnień rewaloryzacji miasta Przemyśla cz. II

Rafał Malik

Średniowieczne lokacje miejskie nad Rabą . Myślenice. Ze studiów nad budową i kształtem miasta lokacyjnego

Bogusława Kwiatkowska-Baster

OLINT - OLINTHOS - uwagi o architekturze

Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa

Współczesne sposoby rewaloryzacji i adaptacji ruin obiekt ó w sakralnych w Europie (na wybranych przykładach)

Magdalena M. Wańkowicz

Rola działki miejskiej w procesie lokacyjnym na przykładzie miasta Dzierżoniowa

Jerzy Jasieńko, Lech J. Engel

Badania, konserwacja i wzmocnienie konstrukcji ceglanej kopuły kościoła św. Jana w Owińskach

PREZENTACJE - RAPORTY

Andrzej Kadłuczka

Ochrona drewnianej architektury sakralnej w projekcie Unii Europejskiej

POLSKIE KONSERWACJE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ

Władysław Zalewski

Znaczenie zagranicznych praktyk studentów uczelni konserwatorskich na terenie Włoch i Francji 1990-2000

Maciej Pawlicki

Studia, inwentaryzacje i badania architektoniczne chorwackiego dziedzictwa kulturowego w regionie Istrii. Wymienne praktyki studentów architektury Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu w Zagrzebiu (1979-1990)

Jacek Czubiński

Działalność naukowo - dydaktyczna Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki
Krakowskiej na Ukrainie

Jan Wrana, Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa

Konserwacje polskich architektów poza granicami kraju. Rewaloryzacja placu Chlebnaja Płoszczad w Riazaniu

Karolina Rosińska-Stochaj

Pałac faraona Echnatona w Amarnie

Łukasz Wesołowski

Obiekty konserwowane przez polskich konserwatorów poza granicami kraju. Kilka refleksji z dyskusji

Ryszard Szopa

100 lat realizacji polichromii w technice farb mineralnych KEIM w Polsce

POLEMIKI - RETROSPEKCJE

Jan Tajchman

Retrospekcje, refleksje i wizje z okazji Kongresu Konserwatorów Polskich

Bonawentura Maciej Pawlicki

Strategia ochrony dóbr kultury

INFORMACJE

Marta Michałowska

Zasoby archiwalne Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie oraz jego oddziałów terenowych

WSPOMNIENIA

Andrzej Gaczoł

Marian Kornecki (1924-2001)

Kazimierz Kuśnierz

Dr inż. arch. Bolesław Mieczysław Książek

LISTY

List Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku