Nr 21/2007 [PDF]

SPIS TREŚCI Nr 21/2007

NAUKA

Andrzej Kadłuczka
Przekształcenia przestrzenne rejonu Rynku Głównego w Krakowie we wczesnym średniowieczu (do końca XI wieku) w świetle ostatnich badań

Zbigniew Pianowski
Wawel około roku 1250

Tomasz Węcławowicz
"Założenie miasta w Krakowie" czyli o symbolicznym wymiarze Wielkiej Lokacji z roku 1257

Klaudia Stala
Tetrakonchos NMP (św. św. Feliksa i Adaukta) na Wawelu jako przykład dziedzictwa antycznego w architekturze wczesnośredniowiecznej. Problemy interpretacyjne

Maciej Motak
Przemiany urbanistyki, architektury i krajobrazu kulturowego Krakowa w latach 1989-2007. Zarys problematyki

Ireneusz Płuska
Konserwacja dekoracyjnych murów oporowych oraz wiaduktu kolejowego przy ul. Lubicz w Krakowie

Marek Gosztyła, Krzysztof Reyman
Rewaloryzacja ośrodków historycznych z udziałem ich mieszkańców i użytkowników

PREZENTACJE - RAPORTY

Jan Janczykowski
Problemy konserwatorskie Krakowa

Mariusz Czuba
Drewniana architektura sakralna w województwie podkarpackim. Zasoby, stan oraz problematyka konserwatorska

Monika Bogdanowska
Komunikat - monachijski kongres IIC

Karolina Wilkowicz
Pomnikowe dzieło w Kozłówce

INFORMACJE

Maria Sarnik-Konieczna
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków w 2007 roku, 17-18 kwietnia - Lublin, Kozłówka

Andrzej Kadłuczka
Miasta partnerskie: Kraków - Florencja w Europie, wspólne dziedzictwo kultur

Klaudia Stala
Sprawozdanie z I Forum Architecturae Poloniae Medievalis w Krakowie

Barbara Stolarz, Grażyna Żurawicka, Dariusz Kopciowski
Laur Konserwatorski 2007

KSIĄŻKI

Andrzej Siwek
Kraków - spis zabytków oddano czytelnikom

Zbigniew Myczkowski
Kraków - tezaurus długo oczekiwany czy wzorcowa gminna ewidencja zabytków?

Kazimierz Kuśnierz
Danuta Kłosek-Kozłowska. Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka

Nina Juzwa
Elżbieta Trocka-Leszczyńska. Międzygórze. Dzieje i architektura

Z HISTORII

Adam Wójcik - Łużycki
Dokonania konserwatorskie prof. Alfreda Majewskiego w Krakowie

WSPOMNIENIA

Janusz Mróz
Prof. dr hab. Janusz Krause nie żyje

Tomasz Węcławowicz
Tadeusz Bonifacy Chrzanowski (1926-2006)

Andrzej Kadłuczka
Wspomnienie o profesorze Wiktorze Zinie

POLEMIKI

Okiem Puzona
Potrzeba pamięci