Nr 22/2007 [PDF]

SPIS TREŚCI Nr 22/2007

NAUKA

Ireneusz Płuska

Problematyka konserwatorska płaskorzeźby Stanisława Wyspiańskiego

pt. " Macierzyństwo " wykonanej w plastelinie - nauka i sztuka

Stanisław Medeksza, Rafał Czerner, Piotr Zambrzycki, Irma Fuks-Rembisz

Marina El-Alamein.

Polsko-egipska misja konserwatorska

Katarzyna Rozmarynowska

Zapomniany gdański Ogród Strzelecki

Dariusz Chodkowski, Wiesława Chodkowska

Hipotezy i artefakty.

Stratygrafia zespołu dawnego klasztoru oo. Bernardynów Lubawie

Jan Gromnicki

Jeszcze o badaniach ogrodów i parków zabytkowych z zastosowaniem metody archeologicznej

Elżbieta Waszczyszyn

Rozwój poglądów na projektowanie XIX-wiecznych szpitali akademickich i jego wpływ na powstanie I Kliniki Chirurgicznej UJ w Krakowie

Marek Gosztyła, Lech Lichołai

Materiałowe rozwiązania budowlane stosowane w obiektach Twierdzy Przemyśl

Małgorzata Włodarczyk

Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie

Łukasz Stożek

Architektura Myślenic od końca XIX wieku do II wojny światowej

Rafał Malik

Średniowieczne lokacje miejskie nad Rabą. Uwagi o rozwoju przestrzennym w okresie średniowiecza

Jan Żelbromski

Tradycja i współczesność w zabytkowej architekturze Wrocławia w świetle działań konserwatorskich

Barbara Widera

Steven Holl - architektura malowana światłem

PREZENTACJE - RAPORTY

Marcin Gawlicki

Zmiany w Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków

Andrzej Kadłuczka

Międzynarodowa Konferencja "Kraków - Florencja w Europie, wspólne dziedzictwo kultury"

Aleksander Böhm

Kongres Architektów Krajobrazu

Ireneusz Płuska

Rynek Główny w Krakowie - ekspozycja podziemi dla wielkiego muzeum

Jan Janczykowski

Krakowskie zabytki postindustrialne - kłopot czy szansa?

Józef Tomasz Juros

Most wiszący z Pruskiej Królewskiej Huty Malapane w Ozimku

Piotr Gerber

Problemy modernizacji zabytkowych szpitali

INFORMACJE

Rekonsekracja odbudowanego kościoła św. św. Piotra i Pawła w Gdańsku 10 IX 2006 r.

KSIĄŻKI

Zbigniew Myczkowski

Międzynarodowy Kongres Polskich Architektów Krajobrazu. Sztuka ochrony i kształtowania środowiska. Twórczość - nauka - dydaktyka.

Krzysztof J. Jakubowski

Stefan Kozłowski "Przyszłość ekorozwoju"

WSPOMNIENIA

Zbigniew Paszkowski

Stanisław Latour nie żyje

Jan Gromnicki

Profesor Stefan Kozłowski (1928-2007)

Maria Sarnik-Konieczna

Michał Witwicki