ŻEGNAMY KONSERWATORA LUCJANA CZUBIELA ( 1931-2019 )

Dnia 3 lipca 2019 roku odszedł na zawsze nestor wojewódzkich konserwatorów zabytków, nasz przyjaciel mgr Lucjan Czubiel.

Urodził się 14 grudnia 1931 r. w Częstobrowicach (pow. krasnostawski). W latach 1951-1955 studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1956 r. uzyskał dyplom i tytuł magistra historyka sztuki. W roku 1975 ukończył studium podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

W latach 1956-1960 pełnił funkcję zastępcy a w okresie 1960-1991 r. był wojewódzkim konserwatorem zabytków w Olsztynie. Pracował nad odbudową oraz adaptacją zabytków. Przeprowadził kompleksową odbudowę i rekonstrukcję zabytkowej sfery Fromborka. Pracował także nad odbudową średniowiecznych zamków województwa olsztyńskiego. Ratował także miejskie fortyfikacje. Zajmował się ratowaniem unikalnych ratuszy np. w Górowie Iławeckim, Morągu, Ornecie czy Pasłęku oraz kościołów, kaplic i kamienic. Podczas pełnienia przez niego funkcji konserwatora zabytków ocalono i zagospodarowano ponad 100 zabytkowych obiektów. Dzięki niemu zdołano zabezpieczyć ponad 400 obiektów muzealnych, z tego 60 dzieł malarstwa holenderskiego (renesansowego i barokowego), ok. 50 ikon z Wojnowa, mnóstwo rzeźb i skrzyń ludowych.

Udzielał się społecznie: był założycielem oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Olsztynie , pełnił ważne funkcje w naczelnych władzach SKZ, współpracował również z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym i Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Pojezierze”. Był członkiem Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, i Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Opracował wiele folderów, opublikoweał liczne artykuły. Był przewodniczącym komitetu redakcyjnego zeszytów naukowych pt.: Komentarze Fromborskie.

Uhonorowany, między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Złotą Odznaką Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Nagrodą im. Biskupa Ignacego Krasickiego, Złotą Odznaką Zasłużony dla Warmii i Mazur, Honorowy Obywatel Fromborka, Honorowy Obywatel Lidzbarka Warmińskiego.

Był człowiekiem cenionym i szanowanym, wielce zasłużonym dla  ochrony zabytków Warmii i Mazur.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 12 lipca 2019 roku ( piątek ) o godz. 13.15 mszą żałobną w katedrze św. Jakuba w Olsztynie, ul. Staszica 5.

Po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarz Dywity.

Galeria zdjęć