ŻEGNAMY PROF. DR. HAB. BOHDANA RYMASZEWSKIEGO

W dniu 23 listopada 2016 r. odszedł na zawsze nasz  przyjaciel

Ś.P. prof. dr hab. BOHDAN RYMASZEWSKI.

 

wybitny humanista, historyk, zabytkoznawca i urbanista.

 

Wieloletni Prezes Zarządu Głównego ( 1981-1990 ) i Honorowy                                                      

Członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

 

Urodził sie w Wilnie 2.06.1935. W 1953 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu. Toruń był mu szczególnie bliski: W 1957 r. ukończył studia na UMK w Toruniu, specjalizując się w zabytkoznawstwie i konserwacji zabytków.

W latach 1957-1971 był miejskim konserwatorem zabytków w Toruniu.

W roku 1972  przenosi się do Warszawy gdzie w Ministerstwie Kultury i Sztuki do roku 1983 pełni funkcje: dyrektora Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków oraz

Generalnego Konserwatora Zabytków.

W roku 1972 uzyskał na UW stopień doktora, tematem pracy doktorskiej, której promotorem był prof. Stanisław Lorentz, była Problematyka konserwatorska średniowiecznych miast w Polsce. W roku 1989 uzyskał na UMK stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy

Geneza, uwarunkowania i mechanizmy ochrony zabytków w Polsce. W roku 1999

otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Był wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Krakowskiej, Politechnice Białostockiej, Politechnice Świętokrzyskiej, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie .

W latach 1985-1989 pełnił funkcję sekretarza generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Był członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Grunwaldzkiego (1986-1989 ) oraz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej (2000-2006 ).

Autor wielu naukowych publikacji z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, architektury i urbanistyki.

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego został uhonorowany wieloma odznaczeniami, medalami i odznakami, między innymi Złotym Medalem Zasłużony Kulturze "Gloria Artis" ( 2006 ) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski ( 2013 ).

Był  wielkim autorytetem w dziedzinie muzealnictwa, ochrony dziedzictwa architektury i urbanistyki , konserwacji i popularyzacji zabytków. Był człowiekiem skromnym, niezwykle prawym o ogromnej kulturze i szacunku dla ludzi, powszechnie lubianym i szanowanym. Będzie nam Go bardzo brakowało. 

 

Łącząc się w żałobie, rodzinie i przyjaciołom   składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

 

                       Zarząd Główny oraz Zarząd Oddziału Mazowieckiego

                             Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

 

 

 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione

w sobotę 3 grudnia 2016 r.  o godzinie  13.00

w kościele Wniebowzięcia NMP

w CELESTYNOWIE    k/Warszawy

/ Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 /

Galeria zdjęć