KONFERENCJA - GLINA W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

wraz

z Muzeum Zamkowym w Malborku

 

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową  

 

„GLINA W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH - OCHRONA I KONSERWACJA”

20-22 marca 2018 r.

Muzeum Zamkowe w Malborku (Ośrodek Konferencyjny Karwan)

 

Pod patronatem Honorowym pani dr hab.  MAGDALENY GAWIN prof. IH PAN - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytków.

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji:  prof. dr hab. arch. ANDRZEJ KADŁUCZKA - Prezes ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

 

Idea Konferencji

Zastosowanie gliny w budownictwie znane jest od  najdawniejszych czasów.  Używano jej jako podstawowego materiału do wznoszenia domów, obiektów gospodarczych, jako mury, tynki, zaprawy, powały, polepy, klepiska, wyprawy systemów ogniowych, itp. Decydowały o tym jej walory techniczne oraz łatwość obróbki. Na przestrzeni wieków glina, jako uniwersalny materiał budowlany, znalazła swoje miejsce w tradycji architektonicznej. W Europie budownictwo z surowej gliny przeżywało swój renesans w wieku XVIII i XIX. Podobnie w Polsce, budownictwo gliniane rozwijało się przez cały XIX wiek oraz na początku XX wieku. Po zniszczeniach II Wojny Światowej glinę stosowano powszechnie w odbudowie miast i wsi. Era cementów ,betonów, wielkiej płyty, która nastała w latach 50-tych XX wieku, spowodowała  zahamowanie zainteresowania budownictwem z gliny. Obecnie daje się zauważyć ponowny rozkwit zainteresowania gliną w budownictwie ekologicznym. W krajach zachodnich powrót do zainteresowania gliną wywołał lawinowy rozwój stosowania tego materiału w najnowocześniejszych rozwiązaniach architektonicznych

Jednakże z zaniepokojeniem obserwujemy stosowanie złych metod i materiałów przy konserwacji  zabytków z pierwotnym zastosowaniem gliny. Coraz mniej specjalistów interesuje się tą problematyką. Jak ocalić to tradycyjne budownictwo, jak dotrzeć do właścicieli, lokalnych społeczności? Jak wpłynąć na konserwatorów zabytków aby w procesach konserwatorskich stosowali tradycyjne metody i materiały? Jak odtworzyć ginące zawody? Jak rozpowszechnić wiedzę o powrocie do rodzimych technologii konserwacji budownictwa z udziałem gliny?  Między innymi  tej problematyce ma być poświęcona  organizowana Konferencja.

 

Obrady Konferencji toczyć się będą w 3 sesjach tematycznych:

   1.  Glina w tradycji polskiego budownictwa - rys historyczny, przykłady

   2.  Konserwacja obiektów konstrukcji mieszanej: glina/drewno

   3.  Tradycyjne technologie z użyciem gliny: tynki, polepy, klepiska, izolacje.

 

Komitet Naukowy Konferencji:

 1. prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka - Prezes ZG SKZ, przewodniczący Komitetu    

Politechnika Krakowska - IHAiKZ                           

 1. dr hab. Radosław Barek - Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej
 2. mgr Dariusz Barton - warmińsko-mazurski wojewódzki konserwator zabytków
 3. mgr Tomasz Błyskosz - kierownik oddziału terenowego NID w Gdańsku
 4. mgr Katarzyna Braun - kierownik działu konserwacji zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, członek ZG SKZ
 5. dr hab. Janusz Hochleitner - prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,       w-ce dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku
 6. mgr Mirosław Jonakowski - kurator ds. konserwacji architektury w Muzeum Zamkowym w Malborku
 7. dr inż. Ryszard Jurkiewicz - ”BTM Jurkiewicz" - rzeczoznawca SKZ
 8. mgr Agnieszka Kowalska - pomorski wojewódzki konserwator zabytków
 9.  mgr Mariusz Mierzwiński - Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku
 10. mgr Jacek Rulewicz - sekretarz generalny ZG SKZ
 11. mgr Ewa Stanecka - zachodniopomorski wojewódzki konserwator zabytków, członek ZG SKZ
 12. mgr Jerzy Szałygin - Narodowy Instytut Dziedzictwa, wiceprezes ZG SKZ
 13. dr hab. inż. Jarosław Szewczyk - prof. Politechniki Białostockiej

 

Informacje organizacyjne

 • Uczestnictwo w konferencji wymaga rejestracji poprzez załączony formularz zgłoszeniowy - przesłany drogą mailową na adres: 

r.panfil@zamek.malbork.pl                          

tel. kontaktowe:

sekretarz konferencji Rafał Panfil DKZ + 48 55 647 27 11, +48725622005

sekretariat MZM +48 55 647 08 00

w nieprzekraczalnych terminach:

- do dnia 15 stycznia 2018 - dla uczestników zgłaszających referaty

- do dnia 15 lutego - dla uczestników bez referatów

 Ilość miejsc ograniczona - o udziale w konferencji decyduje  data zgłoszenia.

Organizatorzy potwierdzają uczestnictwo drogą mailową

 • Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne.                                                                        Organizatorzy pokrywają koszty: obsługi konferencji, wyżywienia uczestników oraz zwiedzania.
 • Uczestnicy konferencji sami rezerwują i pokrywają koszty hoteli                                        20/21 i 21/22 marzec 2017 w Malborku.

Załączniki

Galeria zdjęć