KONKURS GKZ I SKZ 2017 ROZSTRZYGNIĘTY

Na Konkurs 2017 wpłynęło 52 prace, z czego wymogi formalne Regulaminu Konkursu spełniło 47 prac. Wśród nich znalazły się: 6 prac doktorskich, 31 prac magisterskich, 5 prac inżynierskich, 2 prace podyplomowe oraz 3 publikacje książkowe. Komisja stwierdziła, że większość prac zgłoszonych do Konkursu cechuje wysoki poziom merytoryczny i naukowym.

Dnia 11 października 2017 roku Komisja Konkursowa przyznała 10 nagród i 10 wyróżnień pieniężnych.

 

NAGRODY:

 

1.  Autor: Bąk Agnieszka

tytuł: Architektura uzdrowiskowa Otwocka. Projekt centrum Rehabilitacji.

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr inż. arch. Anna Grabowska

zgłaszający:  Politechnika Warszawska

 

2.  Autor: Cieplińska (Podolak) Paulina

tytuł: Underpinning of historical structures. Significant aspects and selected technologies. Analysis of historical granary and proposition of solution.

rodzaj: praca magisterska

promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała

opiekun pracy: mgr inż. Sylwia Kozłowska

zgłaszający: Politechnika Gdańska

 

3.  Autor: Faron Anna

tytuł: Zastosowanie wybranych technik nieinwazyjnych do określenia zakresu i charakteru dawnych ingerencji w badaniach konserwatorskich obrazu "Chrystus przed Kajfaszem" z Kalwarii w Pakości.

rodzaj: praca magisterska

promotor: prof. dr hab. Bogumiła Rouba

współpromotor: dr Magdalena Iwanicka

zgłaszający: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 

4.  Autor: Fitta – Spelina Agnieszka

tytuł: Jarosław do końca okresu staropolskiego. Zagadnienia urbanistyczno – architektonicznie.

rodzaj: praca doktorska

promotor: dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz - Krupa

zgłaszający: Politechnika Krakowska

 

5.  Autor: Górecka Katarzyna 

tytuł: Rozwiązanie konserwatorskie dla wielkoformatowego, nieplanarnego obrazu Mauritiusa Heinricha Lodera "Pokłon Trzech Króli” (XVIII w.) z katedry Saint-Aubain w Namur (Belgia), wspomagane zdalnymi, optycznymi pomiarami i analizą podobrazia, dostosowanego do kształtu architektury.

rodzaj: praca doktorska

promotor: prof. dr hab. Joanna Szpor

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

6.  Autor: Kamińska Marta           

tytuł: Methodology of stained-glass investigation exemplified by the case of fourteen stained- glass panels belonging to the Grodziec Collection and the Jagiellonian University Museum in Kraków.

rodzaj: praca doktorska

promotor: dr hab. Zofia Kaszowska 

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

7.  Autor: Kozioł Aleksandra  

tytuł: praktyczna: Pamiątka - Souvenir, Aliny Szapocznikow; o historii obiektu oraz problematyce konserwacji i restauracji poliestrowej rzeźby - Tom I A , Zagadnienia i problemy konserwacji i restauracji obrazu Marii Stangret-Kantor Pejzaż kontynentalny nr 3 należącego do cyklu Pejzaże kontynentalne, ze zbiorów Galerii Foksal w Warszawie  - Tom I B, Zagadnienia i problemy konserwacji i restauracji instalacji Dokumentacja Galerii Foksal ze zbiorów Galerii Foksal w Warszawie - Tom I C cz. 1 i 2, teoretyczna: Nowoczesne materiały wykorzystywane przez artystów sztuk wizualnych i audiowizualnych na przełomie lat 60. i 70. XX wieku w Polsce - Tom II.

rodzaj: praca magisterska

promotor: prof. dr hab. Iwona Szmelter, dr Monika Jadzińska, prof. dr hab. Andrzej Mazur

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

8.  Autor: Pikulska Magdalena   

tytuł: Techniki i technologie papier - mâché w sztuce zdobniczej i rzeźbie na przykładzie konserwacji XIX-wiecznej kopii drzwi gnieźnieńskich zbiorów Muzeum Collegium Maius UJ w Krakowie.

rodzaj: praca magisterska

promotor: prof. Ireneusz Płuska

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

9.  Autor: Prałat Emilian

tytuł: seria wydawnicza: Miejsca i Sztuka, książki: Racot, Rąbiń, Turew, Kopaszewo.

rodzaj: praca naukowa i badawcza

zgłaszający: Wielkopolski Wojewódzki Konserwator

 

10.  Autor: Stępień Katarzyna  

tytuł: Materiały archiwalne w procesie projektowania i realizacji prac konserwatorskich.

rodzaj: praca doktorska

promotor: prof. Edward Kosakowski

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

WYRÓŻNIENIA:

 

1.  Autor: Białkowska Kamila  

tytuł: praktyczna: Konserwacja i restauracja feretronu dwustronnie malowanego na blasze cynkowej z przedstawieniami: Archanioł Michał, Święty Józef z Dzieciątkiem Jezus, oprawionego w drewnianą, złoconą ramę z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie (II poł. XIX w.), teoretyczna: Kościół pw. Wszystkich Świętych w Warszawie. Historia i problematyka konserwatorska.

rodzaj: praca magisterska

promotor: prof. dr hab. Maria Lubryczyńska, dr hab. Krzysztof Chmielewski

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

2.  Autor: Buczyńska Katarzyna   

tytuł: Rewitalizacja starej szkoły muzycznej w Zakopanem na dom ślubny.

rodzaj: praca magisterska

promotor: prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka

współpromotor: dr inż. arch. Jolanta Sroczyńska

zgłaszający: Politechnika Krakowska

 

3.  Autor: Chodkiewicz Joanna   

tytuł: praktyczna: Ochrona Spuścizny Władysława Hasiora na przykładzie konserwacji asamblażu ”Julia” z Galerii Hasiora w Zakopanem. Przedmiot w plastycznych "poematach" Władysława Hasiora, teoretyczna: Ready made. Przedmiot odnaleziony i przedmiot zniszczony. „Instrumentarium artysty” na przykładzie twórczości Tadeusza Kantora, Józefa Szajny, Jerzego Grzegorzewskiego i Władysława Hasiora.

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr Monika Jadzińska

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

4.  Autor: Klimkiewicz Kinga    

tytuł: praktyczna: Problematyka konserwacji i restauracji Vitae et verba patrum, czternastowiecznego pergaminowego kodeksu będącego własnością Biblioteki im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie, teoretyczna: Metody przechowywania a stan zachowania pergaminowych rękopisów ze zbiorów biblioteki im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie.

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr hab. Weronika Liszewska                              

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

5.  Autor: Kralka Paulina     

tytuł: Lalki jawajskiego teatru wayang klitik. Badania technologii i konserwacji pięciu obiektów ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr Jarosław Adamowicz

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

6.  Autor: Majewska Katarzyna      

tytuł: praktyczna: Odkrycie, konserwacja i rekonstrukcja fragmentu dekoracji malarskiej pokoiku na wschód w Pałacu Myślewickim w Łazienkach Królewskich w Warszawie, teoretyczna: Analiza programu dekoracji malarskiej pokoiku na wschód w Pałacu Myślewickim w Łazienkach Królewskich w Warszawie na tle przemian stylowych drugiej połowy XVIII wieku.

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr hab. Paweł Jakubowski, dr hab. Krzysztof Chmielewski

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

 

7.  Autor: Oleś Dominika       

tytuł: Projekt rewitalizacji terenu po dawnej hucie cynku Uthemann w Katowicach - Szopienicach na cele kulturowo – biznesowe.

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr inż. arch. Marta Rusnak

zgłaszający: Politechnika Wrocławska

 

8.  Autor: Petrus Marcin

tytuł: praktyczna: Konserwacja i restauracja ikony Św. Jerzy walczący ze smokiem (koniec XIX w.) ze zbiorów Muzeum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, teoretyczna: Tło ikony - dekoracje ikon rosyjskich od XI do końca XIX wieku.

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr hab. Krzysztof Chmielewski

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

 

9.  Autor: Smolnicka Agata

tytuł: praktyczna:  Technologia wykonania a konserwacja starego druku Historischer Schauplatz, im welchem die Merkwurdigsten Brucken aus allen vier Theilen der Welt, Insonderheit aber die in den vollkommensten Stand versetzte Dressdner Elb-Brucke… autorstwa Carla Christiana Schramma, teoretyczna: Satyra rysunkowa w twórczości polskich humorystów (1945-1990).

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr hab. Marzenna Ciechańska, dr Anna Rudzka

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

 

10.  Autor: Żak Anna

tytuł: praktyczna: Konserwacja i restauracja ikony z przedstawieniem św. Bazylego Wielkiego z 2 poł. XVIII wieku, teoretyczna: Przekształcenia ikonostasów od XVI wieku czasów współczesnych. Problematyka ikonostasów pogranicza.

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr hab. Krzysztof Chmielewski, dr Marcin Zgliński

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie