KONKURS GKZ I SKZ EDYCJA 2018 ROZSTRZYGNIĘTY

Dnia 25 października 2018 roku obradowała Komisja, która rozstrzygnęła Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2018. 

Na Konkurs 2018 wpłynęły 42 prace, z których 41 spełniło wymogi formalne regulaminu konkursu. Wśród nich znalazło się: 5 prac doktorskich, 33 prace magisterskie oraz 3 monografie naukowe.

Komisja stwierdziła, że większość prac zgłoszonych do Konkursu cechuje wysoki poziom merytoryczny i naukowy. 

Po zapoznaniu się z pracami, w wyniku wyczerpującej dyskusji Komisja jednogłośnie przyznała:

- 9 nagród każda w wysokości 5.000.- zł

- 5 wyróżnień każde w wysokości 3.000.- zł

następującym uczestnikom Konkursu:

 

NAGRODY:

1.  Autor: Anna Kriegseisen

tytuł: Fasady Nowożytnych Kamienic Gdańska. Wystrój barwny jako dopełnienie koncepcji architektonicznej

rodzaj: praca doktorska

promotor: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek, prof. zw. PG,

zgłaszający:  Politechnika Gdańska

 

2.  Autor: Miłosz Walerzak

tytuł: Ogrody regularne na terenie dawnych Prus

rodzaj: monografia naukowa  

zgłaszający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

3.  Autor: Paulina Małkowiak, Barbara Seweryn

tytuł: Mertola River Tower. Rewitalizacja terenu nad rzeką Gwadianą. Ekspozycja ruin Baszty, połączonej kładką z Galerią Sztuki

rodzaj: praca magisterska

promotor: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka

współpromotor: dr inż. arch. Barbara Zin

zgłaszający: Politechnika Krakowska

 

4.  Autor: Adriana Merta - Staszczak

tytuł: Niechciane dziedzictwo. Obiekty zabytkowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989

rodzaj: monografia naukowa

zgłaszający: Politechnika Wrocławska

 

5.  Autor: Anna Konopko

tytuł:

praktyczna: Zagadnienia konserwacji i restauracji rzeźb Mirosława Bałki, Suczka i Czysty piesek                    

praktyczna: Zróżnicowane podejście konserwatorsko - restauratorskie wobec przekształceń i nawarstwień historycznych na przykładzie XVIII - wiecznej chorągwi dominikańskiej z kościoła św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim                          

teoretyczna: Rozszerzenie współczesnej problematyki oczyszczania obiektów nietypowych i wrażliwych

rodzaj: praca magisterska

promotor: prof. dr hab. Iwona Szmelter, dr Monika Stachurska

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

6.  Autor: Katarzyna Kowalska

tytuł:                                                                                                                                                      

praktyczna: Konserwacja i restauracja ceramicznego portalu z kapliczki świętego Leonarda w Karczewie. Odtworzenie pierwotnego wyglądu kominka z połowy XVIII wieku na podstawie analizy konserwowanych elementów ceramicznych                         

teoretyczna: Właściwości oraz zmiany kolorystyczne wybranych farb, lakierów oraz żywic syntetycznych, a ich zastosowanie w rekonstrukcji szkliw o wysokim połysku i transparencji

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr hab. Jacek Martusewicz

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

7.  Autor: Sabina Krupa

tytuł:                           

praktyczna: Konserwacja i restauracja obrazu na szkle pt. ”Pokłon Pasterzy” XVIII wiek, wł. Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu                                                 

teoretyczna: Przechowywanie i ekspozycja obiektów na podłożach transparentnych

rodzaj: praca magisterska

promotor: prof. dr hab. Maria Lubryczyńska, dr hab. Joanna Czernichowska  

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

8.  Autor: Mateusz Jasiński

tytuł: Technika i technologia obrazów caravaggionistów w oparciu o polskie zbiory muzealne

rodzaj: praca doktorska

promotor: prof. Jerzy Nowosielski

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

9.  Autor: Tomasz Geras

tytuł: Projekt typowy zajazdu oparty o wątki architektury polskiej

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr inż. Grzegorz Rytel

zgłaszający: Politechnika Warszawska

 

WYRÓŻNIENIA:

1.  Autor: Joanna Malczewska

tytuł: Miasta w dolnym biegu Wisłoki w województwie sandomierskim o średniowiecznym pochodzeniu do połowy XVII wieku

rodzaj: praca doktorska

promotor: dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz - Krupa

zgłaszający: Politechnika Krakowska

 

2.  Autor: Diana Kułakowska

tytuł:

praktyczna: Konserwacja i restauracja obrazu Madonna z Dzieciątkiem XVIII/XIX w. Autor nieznany. Wł. Prywatna                                                 

teoretyczna: Minkisi minkondi - obiekty z pogranicza magii i sztuki. Historia, symbolika oraz technika i technologia wykonywania kongijskich fetyszów

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr hab. Joanna Czernichowska, mgr Marek Machowski

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

3.  Autor: Pamela Grajny

tytuł: Projektowanie aranżacji wnętrza jako metoda optymalnego eksponowania zabytkowych malowideł na przykładzie dekoracji dawnej sali dla mężczyzn żydowskiego domu modlitwy Chewra Thilim

rodzaj: praca magisterska

promotor: prof. dr hab. Edward Kosakowski

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

4.  Autor: Maciej Malczewski

tytuł: Historyczna technologia wykonywania listew falistycznych i płomienistych oraz współczesne metody ich rekonstrukcji

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr Roman Jacek Kieferling

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

5.  Autorki:  Magdalena Lentowicz, Katarzyna Dobrzańska

tytuł: Próba potwierdzenia autorstwa obrazu na płótnie "Ukrzyżowanie" z 2. połowy XVIII wieku przypisywanego Janowi Bogumiłowi Plerschowi na podstawie badań i konserwacji obiektu

rodzaj: praca magisterska  

promotor: dr hab. Marta Lempart - Geratowska

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie