Stanowisko ZG SKZ w sprawie konferencji "Między ortodoksją, a kreacją"

                                                                                                                                                                         

Szanowne Koleżanki i koledzy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       wobec rozpowszechnianych fantasmagorii docierających do naszego środowiska związanych z jednogłośnie podjętą w dniu 1 marca br. na posiedzeniu Zarządu Głównego SKZ uchwałą (patrz. pkt 7 protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego) dotyczącą rezygnacji ze współorganizacji konferencji „Między ortodoksją, a kreacją". Dialog konserwatorsko-architektoniczny” pragniemy zamieścić list Prezesa ZG SKZ prof. dr. hab. inż arch. Andrzeja Kadłuczki skierowany do organizatorów tego wydarzenia.

Załączniki

ZałącznikWielkość
sarp_pismo.pdf179.18 KB