Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2016!

WRĘCZENIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH

W dniu 15 lutego w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2016.

Nagrody i wyróżnienia wręczali: w imieniu GKZ - Pani Ewa Bortkiewicz dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w MKiDN, zaś w imieniu ZG SKZ - Pani Maria Sarnik - Konieczna członek ZG SKZ.

Uroczystość, zorganizowaną przez ZG SKZ, uświetniła znakomita prezentacja Pani Barbary Werner, ukazująca dokonania w zakresie przeprowadzonych badań, konserwacji i rewaloryzacji w Łazienkach Królewskich na przestrzeni ostatnich lat.

Całość uroczystości poprowadził Pan Jacek Rulewicz - Sekretarz Generalny ZG SKZ.

Galeria zdjęć