ZŁOTE ODZNAKI SKZ DLA MISTRZÓW KONSERWACJI

Podczas specjalnej gali, która odbyła się w dniu 14 grudnia 2017 roku w Nowej Auli Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w sposób szczególny uhonorowano, przechodzących na emeryturę, wielce zasłużonych pracowników naukowych Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. W uznaniu szczególnych zasług na rzecz ochrony i konserwacji zabytków Prezes ZG SKZ prof. Andrzej Kadłuczka wręczył przyznane przez Zarząd Główny SKZ.

Złote Odznaki SKZ - następującym osobom:

  • prof. dr hab. MARII LUBRYCZYŃSKIEJ
  • prof. dr hab. JOANNIE SZPOR
  • dr ANDRZEJOWI ŁOJSZCZYKOWI
  • inż. DANUCIE JARMINSKIEJ

 

Fotorelacja: Roman Stasiuk, Tymon Rizov - Ciechański

Galeria zdjęć