ZMARŁ DR INŻ. ARCH. ANDRZEJ MISIOROWSKI (1930-2016)

Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy zmarłego w dniu 2 lutego 2016 r. w wieku 86 lat dr. inż. arch. Andrzeja Misiorowskiego, współtwórcę Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, pierwszego Prezesa Oddziału Warszawskiego, znanego i cenionego architekta i konserwatora zabytków, realizatora wielu prac konserwatorskich w kraju i za granicą, autora wielu specjalistycznych publikacji i opracowań dotyczących ochrony i konserwacji zabytków, eksperta ds. zabytków Komitetu UNESCO, uczestnika międzynarodowych misji w/s ochrony zabytków, m.in. w Libii, Wietnamie, Egipcie.

Przez całe życie w swojej działalności zawodowej związanego z zabytkami. Byłego pracownika Biura Odbudowy Stolicy (m.in. autora projektów odbudowy kamienic staromiejskich), PP Pracownie Konserwacji Zabytków (autora licznych projektów odbudowy, rekonstrukcji, konserwacji i adaptacji zabytków w Polsce, m.in. Kamienicy Jakobsona w Warszawie, zamku książąt mazowieckich w Czersku, synagogi w  Chęcinach, Komory Celnej w Warszawie przy placu Krasińskich, dworu w Hieronimowie, X pawilonu Cytadeli Warszawskiej, klasztoru pokamedulskiego w Wigrach i in.), Urzędu Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy.

Specjalisty o międzynarodowym doświadczeniu i autorytecie - autora prac konserwatorskich prowadzonych poza granicami kraju, m.in. w Niemczech, Estonii, Egipcie (udział w polskiej misji w Deir El Bahari - światynia Hatszepsut, organizacja i kierownictwo polsko - egipskiej misji w Kairze - zespołu grobowego (meczet mauzoleum, karawanseraj) Emira Qurqumsa - pierwszej nieegipskiej misji konserwacji zabytków Islamu).

Msza żałobna odbędzie się w Warszawie w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w dniu 15 lutego 2016, godz. 12.

Łącząc  się w żałobie, rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom składamy wyrazy najgłębszego współczucia,

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Zarząd Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.