Zmarł Profesor ZYGMUNT ŚWIECHOWSKI ( 1920 – 2015 )

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, ze 28 grudnia 2015 roku zmarł  Profesor Zygmunt Świechowski

- wybitny badacz polskiej i obcej sztuki średniowiecznej, nauczyciel akademicki w zakresie historii architektury i konserwacji zabytków, autor licznych publikacji książkowych i olbrzymiej liczby artykułów. Jego „Sztuka romańska w Polsce” stała się publikacją podręcznikową.

Studia ukończył w 1950 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Działalność naukową rozpoczął na Politechnice Wrocławskiej, następnie kierował Katedrą Historii Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, a w kolejnych latach piastował funkcję Dyrektora Instytutu Urbanistyki i Architektury Politechniki Łódzkiej. Wykładał, między innymi:  w Paryżu,  Londynie, Berlinie, Kolonii, Strasburgu i Pawii.  Członek Honorowy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków,

członek ICOMOS, członek Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, założyciel i Prezes Stowarzyszenia Patria Polonorum. Odznaczony między innymi: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, oraz Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 8 stycznia 2016 roku o godzinie 11.00  w kaplicy Domu Pogrzebowego na Powązkach Wojskowych, po czym nastąpi odprowadzenie na Cmentarz w Wilanowie do grobu rodzinnego.

 

 

                                                                            Zarząd Główny

                                                       Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków