Oddziały SKZ

Adresy i telefony prezesów oddziałów dostępne są w biurze zarządu SKZ.

Strony internetowe oddziałów SKZ

Oddział Małopolski www.skz-krakow.pl
Oddział Mazowiecki www.facebook.com/SKZMazowsze
Oddział Szczeciński www.skz.szczecin.pl
Oddział Warmińsko-Mazurski www.skz.olsztyn.pl
Oddział Toruński https://web.facebook.com/Oddzia%C5%82-Toru%C5%84ski-Stowarzyszenia-Konse...

Lista oddziałów

Oddział Bydgoski

Siedziba

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Delegatura w Bydgoszczy

ul. Jezuicka 2 85-102 Bydgoszcz
tel. 523224998

e-mail: skz.bydgoszcz@tlen.pl

Prezes

prof. nadzw. dr hab. Dariusz Markowski
e-mail: dmarkowski@tlen.pl

Oddział Gdański

Siedziba

Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Prezes

dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek
e-mail: a.piwek4@upcpoczta.pl

Oddział Górnośląski

Siedziba

Miejski Konserwator Zabytków Zabrze
ul. B. Hagera 41, 41-807 Zabrze

Prezes

Barbara Klajmon
e-mail: kopaninylewe@op.pl

Oddział Małopolski

Siedziba

Politechnika Krakowska
Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
ul. Kanonicza 1, 31-002 Kraków

tel. 012 628 24 08

Prezes

dr inż. arch. Jolanta Sroczyńska
e-mail: jolanta.sroczynska@gmail.com

Oddział Lubelski

Siedziba

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Archidiakońska 4, 20-113 Lublin

Prezes

dr Dariusz Kopciowski
e-mail: d.kopciowski@wkz.lublin.pl

Oddział Mazowiecki

Siedziba

Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

Prezes

mgr Jerzy Szałygin, e-mail: jerzyszalygin@wp.pl

Oddział Podkarpacki

Siedziba

ul. Zielińskiego 23, 37-700 Przemyśl

Prezes

prof. dr hab. inż. Marek Gosztyła
e-mail: rafaloleszek@o2.pl

Oddział Szczeciński

Siedziba

Woj. Urząd Ochrony Zabytków
Plac Orła Białego 1, 70-562 Szczecin

Prezes

dr inż. arch. Beata Makowska
e-mail: bmakowska@skz.szczecin.pl

Oddział Śląski

Siedziba

ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław
tel. 071 782 22 32
fax 071 782 22 52

Prezes

mgr Barbara Nowak-Obelinda
e-mail: b.obelinda@dwkz.pl

Oddział Toruński

Siedziba

Muzeum Okręgowe w Toruniu
Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

Prezes

dr Maciej Prarat
e-mail: praratmaciej@gmail.com

Oddział Warmińsko-Mazurski

Siedziba

ul. Zamkowa 2, 10-074 Olsztyn

Prezes

mgr Małgorzata Birezowska
e-mail: malgorzata.birezowska@op.pl

Oddział Opolski

Siedziba

ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole

Prezes

Iwona Solisz
e-mail: iwona-solisz@o2.pl

tel. 601730639