Wiadomości Konserwatorskie

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION
ISSN 0860-2395  ISSN (Online) 2544-8870

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury"

 

 

     
 

RADAKTOR NACZELNY

 

EDITOR IN CHIEF

     
prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz
     
 

REDAKTORZY TEMATYCZNI

 

TOPICAL EDITORS

     
prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, (konstrukcja), Politechnika Wrocławska
dr hab. Hanna Kóčka-Krenz, Prof. UAM, (archeologia), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. Andrzej Koss, (konserwacja i restauracja dzieł sztuki), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski, (konstrukcja), Politechnika Białostocka
prof. dr hab. Zdzisława Tołłoczko, (historia sztuki, kultury, estetyka), Politechnika Krakowska
dr inż. Łukasz Bednarz, (konstrukcje murowane), Politechnika Wrocławska
dr inż. Tomasz Nowak, (konstrukcje drewniane), Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, (urbanistyka, krajobraz kulturowy), Politechnika Krakowska
     
 

REDAKTOR STATYSTYCZNY

 

STATISTICS EDITOR

     
dr hab. inż. Wojciech Puła, Prof. PWr, Politechnika Wrocławska
     
 

REDAKTORZY JĘZYKOWY

 

LANGUAGE EDITORS

     
mgr Zdzisław Majewski (język polski)
mgr Violetta Marzec (english)
     
 

SEKRETARZ REDAKCJI

 

EDITORIAL SECRETARY

     
dr inż. arch. Michał Krupa
e-mail: wk@skz.pl
     
 

BIURO REDAKCJI

 

EDITORIAL OFFICE

     
mgr Jacek Rulewicz, Sekretarz Generalny SKZ
00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 9
tel. 0-22 506-01-66, e-mail: info@skz.pl

 

 

 

Redaktor Naczelny kwartalnika Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation Prof. Kazimierz Kuśnierz wraz z Radą Naukową z przyjemnością informują, że w wyniku ewaluacji czasopism naukowych przeprowadzonej w 2015 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wiadomości Konserwatorskie otrzymały aż 13 punktów (dotychczas periodyk miał punktów 5).  

Link do wykazuhttp://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_12/3ff4f6faa026db021ce6e6a4e13e...

Bieżące numery / current issues

ZałącznikWielkość
Formularz recenzji (PL)292.12 KB
Review form (EN)236.21 KB
Instrukcje dla autorów artykułów (PL)230.94 KB
Instructions for authors of scientific articles (EN)179.33 KB
Podstawowe zasady recenzowania publikacji (PL)2.88 MB
Basic principles of reviewing articles (EN)2.72 MB
Rada naukowa / scientific board (PL/EN)157.86 KB
Recenzenci / reviewers (PL/EN) 2010163.19 KB
Recenzenci / reviewers (PL/EN) 2011157.16 KB
Recenzenci / reviewers (PL/EN) 2012156.35 KB
Recenzenci / reviewers (PL/EN) 2013620.87 KB
Recenzenci / reviewers (PL/EN) 20141.52 MB
Recenzenci / reviewers (PL/EN) 2015227.39 KB
Recenzenci / reviewers (PL/EN) 2016910 KB
Recenzenci / reviewers (PL/EN) 2017229.01 KB
Wzór cytowania / reference style (PL/EN)239.24 KB