Wiadomości Konserwatorskie nr 13/2003

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk13.pdf4.87 MB

NA LIŚCIE ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO

Wśród cudów świata, Roman Marcinek, Zbigniew Myczkowski

NAUKA

Studium i projekt odrestaurowania i rekompozycji zespołu rynkowego małego miasta polskiego na przykładzie Łańcuta, Wojciech Kosiński

Drewniane budownictwo mieszkalne gospodarcze wsi Górnego Śląska, Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż

Wzmocnienie konstrukcji sklepienia nad nawą kościoła Przemienienia Pańskiego w Poznaniu (cz. I), Jerzy Jasieńko, Piotr Rapp

Odbudowane Stare Miasto i zabytki Warszawy w ocenie zagranicznych konserwatorów, Marek Barański

PREZENTACJE - RAPORTY

Nowa aula i nowe lektoria w Uniwersytecie Jagiellońskim, Anna Korczyńska, Tomasz Węcławowicz

Zasoby i zagrożenia zabytkowej drewnianej architektury sakralnej w Polsce, Jerzy Szałygin

Kolorystyka elewacji obiektów zabytkowych, Maria Wojtysiak

Problemy konserwatorskie zamku w Wiśniczu (cz. I),[/i] Adam Wójcik-Łużycki

Udział Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków w procesie odnowy Krakowa, Andrzej Kadłuczka

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków - informacja o nowej w środowisku konserwatorskim instytucji, Tomasz Mikocki

Unicestwione dziedzictwo, cd., Marek Barański

WYDARZENIA

Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Wilanowie w dniu 18 kwietnia 2002 r. , Maciej Klimczak

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 18 kwietnia 2003 roku - Pałac w Wilanowie, Maria Sarnik-Konieczna

INFORMACJE

SKZ na targach konserwacji zabytków w Hertogenbosch, Marek Barański

Sprawozdanie z posiedzenia "Zespołu ds. rewaloryzacji starego miasta Przemyśla" odbytego w dniu 28 marca 2003 roku, Marek Goszyła

Sesja naukowa - "Zielona Brama w Gdańsku"

Międzynarodowe Warsztaty Ochrony Historycznego Budownictwa Drewnianego, Marek Barański

WSPOMNIENIA

prof. zw. dr hab. inż. arch. Janusz Bogdanowski(1929-2003) , Roman Marcinek, Zbigniew Myczkowski

Pamięci Profesor Teresy Zarębskiej, Danuta Kłosek-Kozłowska

Janusz Lehmann (1924-2002), Henryk Kondziela

Krzysztof Biskup (1952-2000)


POLEMIKI - RETROSPEKCJE

Larum grają !!!