Wiadomości Konserwatorskie nr 14/2003

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk14.pdf4.31 MB

NAUKA

Dalsze losy radzieckiego konstruktywizmu, Barbara Widera

Geneza ukształtowania się najczęściej realizowanego typu kamienicy krakowskiej, Marek M. Łukacz

Wzmacnianie drewnianych konstrukcji zabytkowych przy użyciu taśm węglowych, Tomasz Nowak

Drewniana zabytkowa wieża radiostacji w Gliwicach, Andrzej Ajdukiewicz, Andrzej Malczyk, Marek Wtaszczuk, Janusz Brol

Metody wzmacniania zabytkowych, zakrzywionych konstrukcji ceglanych, Łukasz Bednarz

Zasolenie i zawilgocenie murów ceglanych w obiektach zabytkowych - diagnostyka, metodyka badań, techniki rehabilitacji, Jerzy Jasieńko, Zygmunt Matkowski

RAPORTY- PREZENTACJE

Aula gmachu Collegium Novum jako tekst kultury, Tomasz Węcławowicz

Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega, Adam Wójcik-Łużycki

Kasztel renesansowy w Graboszycach, Ewa Janina Sadowska

Twierdza Przemyśl - nowe wyzwanie dla konserwatorów, Marek Gosztyta

Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie - Małopolski Oddział Krajowego Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Roman Marcinek, Zbigniew Myczkowski

Prace konserwatorskie w Bieczu w ostatnim dziesięcioleciu, Andrzej Gaczoł

Wyspa Piaskowa w Kłodzku po powodzi - refleksje konserwatorskie, Lech J. Engel, Jerzy Jasieńko

Konserwacja i rekonstrukcja ubrań marynarskich z XVIII-wiecznego wraka statku "General Carleton", Irena Rodzik

Athribis / Wanninah - nowa misja konserwatorska w Egipcie z udziałem Polaków, Jacek Kościuk

Polskie konserwacje w Nadrenii Pn.-Westfalii, Piotr Napierata

WYDARZENIA

Park Mużakowski Łęknica-Bad Muskau

200 Spotkań z zabytkami, Marek Barański

Międzynarodowe Warsztaty Ochrony Tradycji Drewnianego Budownictwa, Marek Barański

RETROSPEKCJE

Rysunkowe posłannictwo architekta piękna i światła, profesora Wiktora Zina, Zbigniew J. Białkiewicz

INFORMACJE

Studia specjalistyczne "Ochrona zabytków" na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, Rafał Czerner

Programy edukacyjne i zabytki, Marek Barański

Informacja o potrzebach Muzeum Pałacu w Wilanowie na interwencyjne prace konserwatorskie przy zabytkach rezydencji królewskiej w Wilanowie w latach 2003-2005, Paweł Jaskanis

REMO 2004

POLEMIKI - RETROSPEKCJE

Okiem Puzona
Hańby zmazywanie...