Wiadomości Konserwatorskie nr 15/2004

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk15.pdf17.06 MB


NAUKA

Konserwacja kaplicy Zygmuntowskiej przy katedrze wawelskiej, Ireneusz Pfuska, Agata Mamoń

Stary Ratusz w Olsztynie, czyli historia w dokumentach i budowli, Wiesława Chodkowska

Klasztor ss. Norbertanek w Imbramowicach. Uwagi do historii i problemów konserwatorskich, Leszek Sobol

Problematyka rozwarstwiania gotyckich malowideł sztalugowych na drewnie na przykładzie tryptyku z Łącka (II ćw. XV wieku, Katarzyna Kadłuczka

Badania wybranych połączeń klejowych przydatnych w rehabilitacji i wzmacnianiu zginanych belek drewnianych z wykorzystaniem elastooptyki, Ludomir Jankowski, Jerzy Jasieńko, Dariusz Styś

Stalowe ściągi wklejane - technologia przydatna w usztywnianiu murów konstrukcyjnych obiektów zabytkowych z bogato dekorowanymi fasadami, Zygmunt Matkowski, Jerzy Jasieńko, Łukasz Bednarz

RAPORTY- PREZENTACJE

Konserwacja elewacji Starego Ratusza w Olsztynie wraz z przywróceniem walorów gotyckiej budowli przeprowadzona w 2003 roku, Piotr Białko

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków - najważniejsze zadania, Tadeusz Morysiński, Jacek Rulewicz

Retroizacja. Co to jest i dokąd prowadzi?,Bohdan Szermer

WYDARZENIA

75 lat Profesora Olgierda Czernera, Jerzy Ilkosz, Ewa Jasieńko

Jubileusz 80-lecia Profesora Andrzeja Żakiego, Jan Gromnicki

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 18 kwietnia 2004 roku - Zamek Królewski na Wawelu, Maria Sarnik-Konieczny

Laur konserwatorski 2004, Halina Landecka

INFORMACJE

Tezy do Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami

Konserwacja Roku

REMO 2004

KSIĄŻKI

Conservatio sine scientia historiae nihil est Zdzisława Tołłoczko, "Sen architekta" czyli o historii i historyzmie architektury XIX i XX wieku, Andrzej Kadłuczka

Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu zabytkowych konstrukcji drewnianych, Edmund Małachowicz, Jerzy Jasieńko

Pomniki historii,Jacek Rulewicz

POLEMIKI

Okiem Puzona