Wiadomości Konserwatorskie nr 16/2004

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk16vr.pdf23.83 MB

NAUKA

Projekt nowej nawierzchni Rynku Głównego w Krakowie i modernizacji jego infrastruktury podziemnej, Andrzej Kadłuczka

Krajobraz wielokulturowy Przemyśla, Marek Gosztyła

Cmentarz komunalny w Przemyślu przy ulicy J. Słowackiego - trochę historii i problemy współczesne, Jan Schubert

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Trójcy w Witowie (gmina Koszyce, woj. małopolskie). Odkrycie szesnastowiecznej polichromii, historia i technologia, Natalia Soran-Maluty

Rekonstrukcja i modernizacja zamku w Rybniku, Andrzej Ajdukiewicz, Andrzej Malczyk, Marek Właszczuk

Wzmocnienie konstrukcji sklepienia nad nawą kościoła Przemienienia Pańskiego w Poznaniu (cz. II, Jerzy Jasieńko, Włodzimierz Majchrzak, Piotr Rapp, Grzegorz Słowek

Z działalności dziewiętnastowiecznych gdańskich towarzystw upiększania miasta, Katarzyna Rozmarynowska

Wpływ rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych na stan zachowania więźb dachowych w obiektach zabytkowych, na przykładzie dachu w kościele św. Doroty we Wrocławiu, Lech J. Engel, Jerzy Jasieńko, Ryszard Miśków

PREZENTACJE - RAPORTY

Prace konserwatorskie w zespole klasztornym Bernardynek w Krakowie - przywrócenie renesansowej loggii arkadowej dawnego dworu Lanckorońskich, Andrzej Gaczoł

Problemy konserwatorskie zamku w Dzikowie, Adam Wójcik - Łużycki

Trwała ruina w Polsce koniecznym świadkiem historycznego krajobrazu, Daria Chlebowska

Badania archeologiczne i archeologiczno­-konserwatorskie nad póŸnym średniowieczem i nowożytnością w Polsce w latach 1972-1995, Jan Gromnicki

Kotlina Jeleniogórska - konieczność ochrony krajobrazu kulturowego, Piotr Napierała

INFORMACJE

Regulaminy nagród Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Kierunek Architektura i Urbanistyka w Lublinie, Elżbieta Przesmycka

Forum, Kazimierz Kuśnierz

KSIĄŻKI

Architektura gdyńskich kamienic, Wieslaw Gruszkowski

Na styku dwóch epok. Architektura gdyńskich kamienic okresu międzywojennego, Maria Jolanta Sołtysik

Z HISTORII

Jubileusz 75-lecia Docenta Jana Gurby, badacza i konserwatora zabytków archeologicznych, Jan Gromnicki