Wiadomości Konserwatorskie nr 18/2005

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk18.pdf11.16 MB

NAUKA

Problematyka ikonograficzna, konstrukcyjna i konserwatorska siedemnastowiecznej ambony z kościoła parafialnego pw. św. Tomasza Apostola w Nowym Mieście Lubawskim, Monika Pawłowska

Zintegrowany pomiar statyki drzewa, Marek Siewniak, Margarita Siewniak

Rewaloryzacja murów w obiektach zabytkowych, Natalia Stawiska, Bohdan Stawiski

Średniowieczne lokacje miejskie w granicach kasztelanii chrzanowskiej, Rafał Malik

Praca statyczna wybranych połączeń występujących w drewnianych obiektach historycznych, Ludomir Jankowski, Lech J. Engel, Jerzy Jasieńko

Kopuła Kaplicy Zygmuntowskiej przy katedrze na Wawelu, Jan Marczak, Antoni Sarzyński

PREZENTACJE - RAPORTY

Współczesne oblicze zamku w Tęczynie, Leszek Sobol

Miasto Stołeczne Warszawa jako sponsor ochrony zabytków, Leszek Sobol

Wybrane realizacje sakralne architekta i budowniczego jezuickiego Jana Marii Bernardoniego działającego w Polsce w końcu XVI w. i początku XVII w., Agnieszka Kasprzak-Miler

15 Zgromadzenie Generalne ICOMOS-u w Xi'an w Chinach, Andrzej Kadłuczka

WSPOMNIENIE

Profesor Leszek Dzięgiel (1931-2005), Jan Gromnicki

KSIĄŻKI

Jerzy Szałygin. Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Mazowszu, Jan Gromnicki

MATERIAŁY PO KONGRESIE KONSERWATORÓW POLSKICH 2005

Janusz Mróz
Kongres Konserwatorów Zabytków 5-7 października 2005 roku Warszawa, Pałac Kultury i Nauki

Edmund Małachowicz
60 lat konserwacji zabytków w Polsce

Jerzy Kowalczyk
Pamięć o polskich konserwatorach zabytków

Bohdan Rymaszewski
Refleksje w nurcie Kongresu Konserwatorów Polskich

Jerzy Wolski

Marek Konopka
Nigdy nie będzie jak już było, ale od nas zależy jak będzie

Aleksander Broda

Andrzej Tomaszewski
Konserwacja jako dyscyplina: przemiany i uwarunkowania

Danuta Kłosek-Kozłowska
Ochrona dziedzictwa kulturowego miast i planowanie przestrzenne

Jan Tajchman
Najważniejsze uwagi do Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Janusz Nekanda-Trepka
Uwagi szczegółowe - Sesja II
Prawo w ochronie zabytków w Polsce

Marcin Gawlicki
0 potrzebie równowagi we współczesnych zasadach ochrony zabytków

Małgorzata Włodarczyk
Obiekty architektoniczne a komercja ostatnich lat transformacji

Bogumiła Rouba

Marek Barański
Sesja "Konserwacja, restauracja, kreacja a dziedzictwo kulturowe"

Jan Tajchman
Głos w dyskusji I

Marek Gosztyła
Udział społeczeństw lokalnych w procesie ochrony zabytków

Władysław Zalewski
Na marginesie "Kształcenia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami"

Andrzej Gaczoł
Ochrona miast historycznych a planowanie przestrzenne

Bartłomiej Konarski
Głos w dyskusji nt. Skuteczności opieki i konserwacji nieruchomych obiektów zabytkowych

Iwona Szmelter
Wspólnota działań i działania wspólnotowe, dwie strony globalizacji

Aleksander Piwek

Ireneusz Płuska
Współczesne technologie konserwatorskie a zachowanie tradycji w ochronie dzieł sztuki 100

Wiesław Domasłowski
Konserwacja dzieł sztuki w Polsce - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Jan Tajchman
Głos w dyskusji II

Jerzy Kowalczyk
Badania archeologiczne architektury nowożytnej (na przykładzie Zamościa)

Maria Sarnik-Konieczny
Glos w dyskusji (po wystąpieniu Pana Janusza Korzenia)

Ewa Nekanda-Trepka

Jerzy Kowalczyk
Oddziaływanie polityków, architektów miejskich i inwestorów na decyzje konserwatorów wojewódzkich

Maria Markiewicz
Rola lokalnej społeczności w ochronie dziedzictwa kultury. Antropologiczna waloryzacja obiektu zabytkowego

Maria Sarnik-Konieczny
Rola organizacji pozarządowych w ochronie zabytków

Ryszard Brykowski

Wiesław Kaczmarek
Dni Konserwatorskie w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, czyli o zabytkach w zabytku epoki socrealizmu

Ks. Prałat Stanisław Dziedzic

Ryszard Kruk i Bożena Mściwujewska-Kruk
Almanach Muszyny na rzecz ochrony zabytków

Wnioski zgłoszone w formie pisemnej w trakcie trwania Kongresu

Rezolucja

Listy nadesłane do uczestników Kongresu Koserwatorów

INFORMACJE

Lista rzeczoznawców SKZ