Wiadomości Konserwatorskie nr 19/2006

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk19.pdf6.97 MB

NAUKA

Architektoniczne relikty gdańskiej Szkoły Fechtunku, Marcin Gawlicki

Wokół zagadnień rewaloryzacji miasta Przemyśla, Marek Gosztyła

Ochrona najnowszej architektury historycznej, Andrzej Kadłuczka

Adaptacja i remont budynku dawnej elektrowni tramwajowej na Muzeum Powstania Warszawskiego, Bogusław Kornecki

Archeologia w procesie rewaloryzacji ogrodów. Trudne początki, Tadeusz Morysiński

Szydłów - niezwykły krajobraz warowny w skali Europy, Zbigniew Myczkowski

Kamienice przy ulicy Grodzkiej 20 w Lublinie.Niezrealizowana szansa rewitalizacji, Elżbieta Przesmycka, Elżbieta Pytlarz

Rymanów Zdrój. W obronie krajobrazu kulturowego, Kazimierz Kuśnierz, Dominika Kuśnierz-Krupa

Architektura Franka 0. Gehry - stałość w zmienności, Barbara Widera

PREZENTACJE - RAPORTY

Koncepcja "Rynku Podziemnego" w Krakowie, Andrzej Kadłuczka

Wstępne wyniki badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych na Rynku Głównym w Krakowie w 2005-2006 roku, Cezary Buśko

Informacja Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. Prac na obszarze płyty Rynku Głównego w Krakowie, Jan Janczykowski

Projekty odbudowy dworu oraz rewaloryzacji założenia parkowego Eleonory Wodzickiej w Korzkwi, Piotr S. Szlezynger

Rewaloryzacja zamku w Dzikowie, Adam Wójcik-Łużycki

Rejestr zabytków czy lista dóbr kultury architektury współczesnej? Małgorzata Włodarczyk

Od ewidencji gminnej do listy dziedzictwa światowego, Krzysztof Pawłowski

Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS w dniu 27 stycznia 2006 roku, Andrzej Michałowski

Uwagi o kierunkach działań Polskiego Komitetu ICOMOS w kadencji 2006-2008, Andrzej Tomaszewski

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2006 roku. 20-21 kwietnia-Wrocław, Maria Sarnik-Konieczna

INFORMACJE

Podyplomowe Studium Konserwacji, Kształtowania Architektury i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych, Elżbieta Błochowiak- Waszczyszyn

KOMUNIKATY

Konferencja: "Polskie konserwacje poza granicami Rzeczypospolitej"

Konferencja: REMO 2006

KSIĄŻKI

Deutschland, Deutschland - według Zdzisławy Tołłoczko, Wojciech Kosiński

Architektura i społeczeństwo, Zdzisława Tołłoczko

Z HISTORII

20 Rocznica II Zjazdu Miłośników Ojczystych Zabytków, Kraków, 24-25 października 1985 r., Andrzej Gaczoł

LISTY

List z Tykocina