Wiadomości Konserwatorskie nr 20/2006

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk20.pdf8.78 MB


NAUKA

Aktualne problemy iluminacji obiektów zabytkowych, Michał Witwicki

Iluminacje zabytków - w poszukiwaniu kryteriów oceny, Dominik Mączyński

Barok i rokoko na Łotwie. Pałac książąt Kurlandii w Jełgawie. Kartki z dziejów budowy i konserwacji, Zdzisława Tołłoczko

Przywracanie koloru na elewacjach Pałacu Wilanowskiego, Paweł Jaskanis

Nowe życie architektury, Ewa Węcławowicz-Gyurkovich

Wokół zagadnień rewaloryzacji miasta Przemyśla cz. II, Marek Gosztyła, Bogusław Trojnar

Średniowieczne lokacje miejskie nad Rabą . Myślenice. Ze studiów nad budową i kształtem miasta lokacyjnego, Rafał Malik

OLINT - OLINTHOS - uwagi o architekturze, Bogusława Kwiatkowska-Baster

Współczesne sposoby rewaloryzacji i adaptacji ruin obiekt ó w sakralnych w Europie (na wybranych przykładach), Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa

Rola działki miejskiej w procesie lokacyjnym na przykładzie miasta Dzierżoniowa, Magdalena M. Wańkowicz

Badania, konserwacja i wzmocnienie konstrukcji ceglanej kopuły kościoła św. Jana w Owińskach, Jerzy Jasieńko, Lech J. Engel

PREZENTACJE - RAPORTY

Ochrona drewnianej architektury sakralnej w projekcie Unii Europejskiej, Andrzej Kadłuczka

POLSKIE KONSERWACJE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ

Znaczenie zagranicznych praktyk studentów uczelni konserwatorskich na terenie Włoch i Francji 1990-2000, Władysław Zalewski

Studia, inwentaryzacje i badania architektoniczne chorwackiego dziedzictwa kulturowego w regionie Istrii. Wymienne praktyki studentów architektury Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu w Zagrzebiu (1979-1990), Maciej Pawlicki

Działalność naukowo - dydaktyczna Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej na Ukrainie, Jacek Czubiński

Konserwacje polskich architektów poza granicami kraju. Rewaloryzacja placu Chlebnaja Płoszczad w Riazaniu, Jan Wrana, Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa

Pałac faraona Echnatona w Amarnie, Karolina Rosińska-Stochaj

Obiekty konserwowane przez polskich konserwatorów poza granicami kraju. Kilka refleksji z dyskusji, Łukasz Wesołowski

100 lat realizacji polichromii w technice farb mineralnych KEIM w Polsce, Ryszard Szopa

POLEMIKI - RETROSPEKCJE

Retrospekcje, refleksje i wizje z okazji Kongresu Konserwatorów Polskich, Jan Tajchman

Strategia ochrony dóbr kultury, Bonawentura Maciej Pawlicki

INFORMACJE

Zasoby archiwalne Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie oraz jego oddziałów terenowych, Marta Michałowska

WSPOMNIENIA

Marian Kornecki (1924-2001), Andrzej Gaczoł

Dr inż. arch. Bolesław Mieczysław Książek, Kazimierz Kuśnierz

LISTY

List Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku