Wiadomości Konserwatorskie nr 21/2007

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk21.pdf10.26 MB

NAUKA


Przekształcenia przestrzenne rejonu Rynku Głównego w Krakowie we wczesnym średniowieczu (do końca XI wieku) w świetle ostatnich badań,
Andrzej Kadłuczka

Wawel około roku 1250, Zbigniew Pianowski

"Założenie miasta w Krakowie" czyli o symbolicznym wymiarze Wielkiej Lokacji z roku 1257, Tomasz Węcławowicz

Tetrakonchos NMP (św. św. Feliksa i Adaukta) na Wawelu jako przykład dziedzictwa antycznego w architekturze wczesnośredniowiecznej. Problemy interpretacyjne, Klaudia Stala

Przemiany urbanistyki, architektury i krajobrazu kulturowego Krakowa w latach 1989-2007. Zarys problematyki, Maciej Motak

Konserwacja dekoracyjnych murów oporowych oraz wiaduktu kolejowego przy ul. Lubicz w Krakowie, Ireneusz Płuska

Rewaloryzacja ośrodków historycznych z udziałem ich mieszkańców i użytkowników, Marek Gosztyła, Krzysztof Reyman

PREZENTACJE - RAPORTY

Problemy konserwatorskie Krakowa, Jan Janczykowski

Drewniana architektura sakralna w województwie podkarpackim. Zasoby, stan oraz problematyka konserwatorska, Mariusz Czuba

Komunikat - monachijski kongres IIC, Monika Bogdanowska

Pomnikowe dzieło w Kozłówce, Karolina Wilkowicz

INFORMACJE

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków w 2007 roku, 17-18 kwietnia - Lublin, Kozłówka, Maria Sarnik-Konieczna

Miasta partnerskie: Kraków - Florencja w Europie, wspólne dziedzictwo kultur, Andrzej Kadłuczka

Sprawozdanie z I Forum Architecturae Poloniae Medievalis w Krakowie, Klaudia Stala

Laur Konserwatorski 2007, Barbara Stolarz, Grażyna Żurawicka, Dariusz Kopciowski

KSIĄŻKI

Kraków - spis zabytków oddano czytelnikom, Andrzej Siwek

Kraków - tezaurus długo oczekiwany czy wzorcowa gminna ewidencja zabytków?, Zbigniew Myczkowski

Danuta Kłosek-Kozłowska. Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka, Kazimierz Kuśnierz

Elżbieta Trocka-Leszczyńska. Międzygórze. Dzieje i architektura, Nina Juzwa

Z HISTORII

Dokonania konserwatorskie prof. Alfreda Majewskiego w Krakowie, Adam Wójcik - Łużycki

WSPOMNIENIA

Prof. dr hab. Janusz Krause nie żyje, Janusz Mróz

Tadeusz Bonifacy Chrzanowski (1926-2006), Tomasz Węcławowicz

Wspomnienie o profesorze Wiktorze Zinie, Andrzej Kadłuczka

POLEMIKI

Okiem Puzona
Potrzeba pamięci