Wiadomości Konserwatorskie nr 22/2007

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk22.pdf12.77 MB


NAUKA

Problematyka konserwatorska płaskorzeźby Stanisława Wyspiańskiego pt. " Macierzyństwo " wykonanej w plastelinie - nauka i sztuka, Ireneusz Płuska

Marina El-Alamein.Polsko-egipska misja konserwatorska,Stanisław Medeksza, Rafał Czerner, Piotr Zambrzycki, Irma Fuks-Rembisz

Zapomniany gdański Ogród Strzelecki, Katarzyna Rozmarynowska

Hipotezy i artefakty. Stratygrafia zespołu dawnego klasztoru oo. Bernardynów Lubawie, Dariusz Chodkowski, Wiesława Chodkowska

Jeszcze o badaniach ogrodów i parków zabytkowych z zastosowaniem metody archeologicznej, Jan Gromnicki

Rozwój poglądów na projektowanie XIX-wiecznych szpitali akademickich i jego wpływ na powstanie I Kliniki Chirurgicznej UJ w Krakowie, Elżbieta Waszczyszyn

Materiałowe rozwiązania budowlane stosowane w obiektach Twierdzy Przemyśl, Marek Gosztyła, Lech Lichołai

Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, Małgorzata Włodarczyk

Architektura Myślenic od końca XIX wieku do II wojny światowej, Łukasz Stożek

Średniowieczne lokacje miejskie nad Rabą. Uwagi o rozwoju przestrzennym w okresie średniowiecza, Rafał Malik

Tradycja i współczesność w zabytkowej architekturze Wrocławia w świetle działań konserwatorskich, Jan Żelbromski

Steven Holl - architektura malowana światłem, Barbara Widera

PREZENTACJE - RAPORTY

Zmiany w Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków, Marcin Gawlicki

Międzynarodowa Konferencja "Kraków - Florencja w Europie, wspólne dziedzictwo kultury", Andrzej Kadłuczka

Kongres Architektów Krajobrazu, Aleksander Böhm

Rynek Główny w Krakowie - ekspozycja podziemi dla wielkiego muzeum, Ireneusz Płuska

Krakowskie zabytki postindustrialne - kłopot czy szansa?, Jan Janczykowski

Most wiszący z Pruskiej Królewskiej Huty Malapane w Ozimku, Józef Tomasz Juros

Problemy modernizacji zabytkowych szpitali, Piotr Gerber

INFORMACJE

Rekonsekracja odbudowanego kościoła św. św. Piotra i Pawła w Gdańsku 10 IX 2006 r.

KSIĄŻKI

Międzynarodowy Kongres Polskich Architektów Krajobrazu. Sztuka ochrony i kształtowania środowiska. Twórczość - nauka - dydaktyka, Zbigniew Myczkowski

Stefan Kozłowski "Przyszłość ekorozwoju", Krzysztof J. Jakubowski

WSPOMNIENIA

Stanisław Latour nie żyje, Zbigniew Paszkowski

Profesor Stefan Kozłowski (1928-2007), Jan Gromnicki

Michał Witwicki, Maria Sarnik-Konieczna