Wiadomości Konserwatorskie nr 23/2008

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk23.pdf10.14 MB

NAUKA-SCIENCE

Idea zrównoważonego rozwoju a problemy ochrony dziedzictwa kulturowego na przykładzie Florencji i Krakowa, Andrzej Kadłuczka

The concept of sustainable development versus the problems of protecting cultural heritage on the example of Florence and Krakow.

Pomnik komemoratywny Kommodusa z domu H21c w Marinie El-Alamein, Rafał Czerner, Stanisław Medeksza

Commemorative Monument to Commodus from the House H21c in Marina El-Alamein.

Rejestracja krajobrazów warownych jako podstawa rewitalizacji dawnych twierdz, Zbigniew Myczkowski, Krzysztof Wielgus, Jadwiga Środulska-Wielgus, Wojciech Rymsza-Mazur, Karol Chajdys

Registration of strategic landscape as the basis for revitalising old fortresses.

Kim byli? - kilka słów o projektantach cmentarzy wojskowych zbudowanych w Przemyślu w latach 1915-1916, Jan Schubert

Who were they? A few words concerning the designers of military cemeteries built in Przemyśl in the years 1915-1916.

Zagadnienia estetyczne w konserwacji malarstwa ściennego na przykładzie wybranych zabytków wrocławskich, Jan Żelbromski

Aesthetic issues in wall painting restoration on the basis of selected monuments from Wrocław.

Kopia konnego pomnika Bartolomea Colleoniego. Zagadnienie eksponowania kopii dzieł sztuki, Janusz Krause, Janusz A. Mróz

The copy of the equestrian statue of Bartolomeo Colleoni. The issue of exhibiting copies of art masterpieces.

Współczesne interwencje w średniowiecznych zamkach Europy Zachodniej, Ewa Węcławowicz-Gyurkovich

Modern interventions in medieval castles of Western Europe.

Metody wzmacniania zabytkowych sklepień ceglanych akceptowalne z punktu widzenia doktryny konserwatorskiej, Jerzy Jasieńko, Łukasz Bednarz

The methods of strengthening of historic brick vaults acceptable by conservatory doctrine.

PREZENTACJE - RAPORTY
PRESENTATIONS AND REPORTS

Wybrane problemy ochrony Twierdzy Przemyśl, Marek Gosztyła, Rafał Oleszek

Selected problems of the issue of Przemyśl Fortress preservation.

Symbolika i magia Oraculum w Wilanowie, Janusz A. Mróz, Andrzej Zacharski

Symbolism and magic of the Oraculum in Wilanow.

Pałac i park w Wojanowie, perła Kotliny Jeleniogórskiej, Piotr Napierała

The palace and park in Wojanow - a pearl of Jeleniogórska Valley.

"Chłopiec z łabędziem" z Ogrodu Różanego w Wilanowie, Janusz A. Mróz

"A Boy with a Swan" from the Rose Garden in Wilanow.

Rewaloryzacja i rewitalizacja kamienic Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Marek Skrzyński

Restoration and revitalisation of tenement houses of the Historical Museum of the Capital City of Warszawa.

O potrzebie strategii zarządzania historyczną rezydencją - przypadek wilanowski, Paweł Jaskanis, Piotr Szpanowski

The need for a strategy of management of a historic residence - the case of Wilanów.

INFORMACJE - INFORMATION

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków w 2008 roku, 17-18 kwietnia, Gostyń - Święta Góra, Krzysztof Stępiński

International Day of Monument Protection - 17-18 April 2008.

LAUR KONSERWATORSKI 2008, nagroda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, Dorota Dzięga, Andrzej Kasiborski, Dariusz Kopciowski, Alicja Wiśniewska

CONSERVATION LAURELS 2008 - the award of the Voivodship Landmark Conservator in Lublin

90-lecie powołania Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Polsce - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość


WSPOMNIENIA
- POSTHUMOUS TRIBUTES

To już 10 lat..., Adam Wójcik - Łużycki

It has been 10 years...

Wspomnienie o Profesorze Wiktorze Zinie, Andrzej Białkiewicz

A Posthumous Tribute to Professor Wiktor Zin.

POLEMIKI

Okiem Puzona
Ciężki wstyd