Wiadomości Konserwatorskie nr 24/2008

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk24.pdf7.53 MB


NAUKA-SCIENCE

Johann Daniel Felsko (1813-1902). Architekt i urbanista - twórca nowoczesnej Rygi, Zdzisława Tołłoczko

Johann Daniel Felsko (1813-1902) An architect and urban planner - the creator of modern Riga.

W sprawie konieczności ustanowienia standardów wykonywania projektów dotyczących prac planowanych w zabytkach architektury, Jan Tajchman

On the necessity of establishing standards for making projects concerning planned work in architecture monuments.

Średniowieczne lokacje miejskie nad Dunajcem. Czchów. Ze studiów nad budową i kształtem miasta lokacyjnego, Rafał Malik

Medieval urban locations on the Dunajec River. Czchów. From the studies on building and layout of a located town.

Preliminarium do badań nad typologią kamienicy jarosławskiej, Marek Gosztyła, Monika Sokołowska

Preliminaries to the research on typology of tenement houses in Jarosław.

Brzesko. Ze studiów nad rozwojem przestrzennym miasta lokacyjnego, Rafał Malik

Brzesko - from the studies on spatial development of a founded town.

PREZENTACJE - RAPORTY
PRESENTATIONS AND REPORTS

Wokół koncepcji Placu Litewskiego w Lublinie, Halina Landecka

Round the concept of the Lithuanian Square in Lublin.

Problematyka ochrony dóbr kultury w województwie podkarpackim w świetle planowanych działań Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Grażyna Stojak

Issues of cultural heritage protection in Podkarpackie Voivodeship in the light of the activities planned by the Podkarpackie Voivodeship Landmark Conservator.

Początek rewaloryzacji zamku w Dzikowie, Adam Wójcik-Łużycki

The beginnings of Dzikow castle renovation.

Zarys głównych kierunków działań Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej z lat 1888-1905, Leszek Sobol

Outline of the main line of action of the Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej in the years 1888-1905.

Nowe życie średniowiecznych kościołów z Maastricht, Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa

New life of medieval churches in Maastricht.

INFORMACJE - INFORMATION

Patrząc w przód, Marek Barański

Looking forward.

Z przyjemnością informujemy,Mieczysław Soczyński

We are pleased to inform you.

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków, Barbara Tomecka, Edyta Borecka

Polish Landmark Conservation Workshops.

Międzynarodowa konferencja naukowa "Ruiny zabytków sakralnych - ochrona i adaptacja do nowych funkcji", Barbara Bielenis-Kopeć

International scientific conference "Ruins of church monuments - protection and adaptation for new functions".

WSPOMNIENIA - POSTHUMOUS TRIBUTES

Wspomnienie o Profesorze Romanie Reinfussie w dziesięciolecie śmierci, Róża Godula-Węcławowicz

Remembering Professor Roman Reinfuss on the tenth anniversary of his death.

KSIĄŻKI - BOOKS

Architektura historyzmu i eklektyzmu według Zdzisławy Tołłoczko, Kazimierz Kuśnierz

Architecture of the Historicism and Eclecticism according to Zdzisława Tołłoczko.

Jak budowano drewniane kościoły w średniowiecznej Małopolsce - Małgorzaty Bajon-Romańskiej, Kazimierz Kuśnierz

How Wooden Churches Were Built in Medieval Lesser Poland - by Małgorzatay Bajon-Romańska.

POLEMIKI - POLEMICS

Okiem Puzona
My są taplarskie