Wiadomości Konserwatorskie nr 29/2011

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk29.pdf12.92 MB

SPIS TREŚCI Nr 29/2011
CONTENTS No 29/2011

NAUKA - SCIENCE

- Zdzisława Tołłoczko

Z zagadnień koincydencji Art Déco i ekspresjonizmu. Część II.
On the issue of coincidence of Art Déco and expressionism. Part II.

- Grażyna Stojak

Klasztor oo. Bonifratrów w Przemyślu - zabytek o zapomnianej dziś funkcji.
The Fatebenefratelli Monastery in Przemyśl a monument whose function has been forgotten.

- Mateusz Gyurkovich

MuseumsQuartier jako dopełnienie kompozycyjne Forum Cesarskiego w Wiedniu.
MuseumsQuartier as a composition complement to the Imperial Forum in Vienna.

- Anna Socha, Marek Gosztyła

Przemiany przestrzenne oraz architektoniczne wzgórza św. Mikołaja w Jarosławiu.
Spatial and architectonic transformations of St. Nicholas hill in Jarosław.

- Dominika Kuśnierz - Krupa

Nowy Jork - architektura i rozwój przestrzenny do końca XIX wieku.
New York - architecture and spatial development until the end of the 19th century.

- Mikołaj Malesza, Czesław Miedziałowski, Jarosław Malesza

Wybrane zagadnienia rekonstrukcji obronnej cerkwi gotyckiej pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu.
Selected issues from the reconstruction of a defensive Gothic Orthodox church of the Annunciation in Supraśl.

- Bogusława Kwiatkowska-Baster

Starożytności egipskie w XIX wieku, na podstawie twórczości Davida Robertsa i XIX-wiecznej prasy angielskiej.
Egyptian antiquities in the 19th century, on the basis of works by David Roberts and 19th century British press.

- Jacek Węcławowicz

Kościół pofranciszkański w Wodzisławiu Śląskim. Zagadnienia historyczne i konserwatorskie.
Post-Franciscan church in Wodzisław Śląski. Historical and conservation issues.

- Natalia Kucia

Wpływ oryginalnej symboliki polichromowanej rzeźby drewnianej „Chrystus Ukrzyżowany na Palmie” z kościoła oo. Dominikanów w Lublinie na kreację estetyczną procesu konserwatorskiego.
The influence of the original symbolic of the polychrome wooden sculpture “Christ Crucified on the Palm” from the Dominican church in Lublin on the aesthetic creation of the conservation process.

PREZENTACJE / RAPORTY - PRESENTATIONS AND REPORTS

- Małgorzata Wilczkiewicz

Central Park w Nowym Jorku, jego geneza i teraźniejszość.
Central Park in New York, its origins and the present.

- Monika Bogdanowska

Konserwatorska Wieża Babel.
The Tower of Babel in Conservation.

- Grażyna Stojak

Urok przemyskiego Rynku i dyskusje, które nie milkną.
The charm of the Market Square in Przemyśl and discussions that never cease.

- Anna Kulig

Historia miasta zapisana w jego murach refleksje o autentycznych pozostałościach i przeszłości odczytanej z ikonografii.
History of a city recorded in its walls reflections on authentic relics and the past deciphered from iconography.

- Natalia Stojak

Sacrum w drewnie.
Sacrum in wood.

INFORMACJE - INFORMATION

- Andrzej Kadłuczka

Karta Krakowska 2000 – dziesięć lat później. Założenia konferencji 16-19 listopada 2011.
Cracow Charter 2000 ten years later. Conference guidelines November 16-19, 2011.

- Elżbieta Węcławowicz - Bilska

Utrata tożsamości kulturowej Krakowa? Refleksje na temat uwarunkowań przestrzennych.
The loss of the cultural identity of Krakow? Reflections on spatial conditioning.

- Jan Gromnicki

Konferencja naukowa „Zachowa Pan Konserwator czujność i baczenie....” w 90. rocznicę powołania Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych w Warszawie.
Scientific conference entitled “Let the Conservator be vigilant and take heed....” on the 90th anniversary of establishing the State Society of Prehistoric Monument Conservators in Warsaw.

- Krzysztof Stępiński

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 14-15 kwietnia 2011, Gniezno.
International Day of Monument Protection April 14-15, 2011, Gniezno.

- Dariusz Kopciowski

Laur Konserwatorski 2011
Conservation Laurel 2011

WSPOMNIENIA - POSTHUMOUS TRIBUTES

- Bożena Wierzbicka

Witold Straus (1932-2011)
Witold Straus (1932-2011)

KSIĄŻKI – BOOKS

- Marek Barański

John H. Stubbs, Emily G. Makas, wstęp Mounir Bouchnaki Architectural Conservation in Europe and the Americas: national experience and practice.
John H. Stubbs, Emily G. Makas, wstęp Mounir Bouchnaki Architectural Conservation in Europe and the Americas: national experience and practice.