Wiadomości Konserwatorskie nr 30/2011

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk30.pdf15.02 MB

SPIS TREŚCI Nr 30/2011
CONTENTS No 30/2011

NAUKA - SCIENCE

Magdalena Skarżyńska - Wawrykiewicz, Leszek Wawrykiewicz

Rola badań architektonicznych prowadzonych w zabytkach na przykładzie adaptacji przedzamcza w Lidzbarku Warmińskim.
The role of architectonic research carried out in historical buildings on the example of adaptation of the bailey in Lidzbark Warmiński.

Marek Barański

Baszta Bramy Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim w świetle nowych badań.
The tower of the Lubawska Gate in Nowe Miasto Lubawskie in the light of new research.

Czesław Hadamik

Kościół Wizytek w Lublinie w świetle ratowniczych badań archeologicznych w 2010 roku. Część I.
The church of the Visitationists in Lublin in the light of archaeological rescue excavations in 2010. Part I.

Rafał Malik

Radymno. Charakterystyka budowy przestrzennej miasta lokacyjnego w świetle analizy materiałów kartograficznych.
Radymno. Characteristics of the spatial layout of a chartered town in the light of an analysis of cartographic materials.

Jerzy Jasieńko, Tomasz Nowak, Anna Ostrycharczyk

Hybrydowa kopuła z drewna klejonego i stali - studium konstrukcji.
Hybrid domes made of glulam and steel - a study of the structure.

Maciej Prarat

O potrzebie badań ciesielskich konstrukcji młynów wietrznych na przykładzie prac konserwatorskich przy koźlaku z Bierzgłowa na ziemi chełmińskiej.
On the need of research into windmill carpentry constructions on the example of conservation work on the post mill in Bierzgłowo in the Chełmno region.

Łukasz Bednarz, Dorota Gryczewska

Konserwacja i rewitalizacja dzwonnicy przy bazylice pw. św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy w Nysie.
Conservation and revitalization of the bell tower at the basilica of St. James the Greater, Apostle and St. Agnes, Virgin and Martyr, in Nysa.

Jerzy Jasieńko, Olga Mierzejewska, Katarzyna Hamrol, Witold Misztal

Utrwalanie koron murów obiektów historycznych przeznaczonych do ekspozycji w formie trwałej ruiny.
Fixing the wall crests in historic building structures to be exhibited as permanent ruin.

Jerzy Sękowski

Wybrane problemy geotechniczne zabytkowych obiektów sakralnych.
Selected geotechnical problems in historical church objects.

Jerzy Jasieńko, Krzysztof Raszczuk

Wzmacnianie kopuł obrotowych na kierunku równoleżnikowym.
Strengthening of the rotating dome in latitudinal direction.

Dariusz Wilk, Łukasz Bratasz, Piotr Frączek, Michał Obarzanowski, Anna Klisińska Kopacz, Janusz Czop

Konstrukcja i zastosowanie ram mikroklimatycznych w Muzeum Narodowym w Krakowie.
Construction and use of microclimatic frames in the National Museum in Krakow.

Jerzy Jasieńko, Marta Moczko, Andrzej Moczko, Danuta Wala

Beton Hali Stulecia (UNESCO List) we Wrocławiu.
Concrete of the Centennial Hall (UNESCO List), Wrocław, Poland.

PREZENTACJE / RAPORTY - PRESENTATIONS AND REPORTS

Tadeusz M. Rudkowski

Pierwsza kadencja. Wspomnienie.
The first term in office. Reminiscence.

Jerzy Kowalczyk

Trzy konferencje naukowe Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.
Three scientific conferences of the Association of Monument Conservators.

Maria Sarnik-Konieczna

Trzydziestolecie Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Ludzie i wydarzenia.
Thirty years of the Association of Monument Conservators. People and events.

Krzysztof Stępiński

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w ostatnim dziesięcioleciu.
The Association of Monument Conservators during the last decade.

INFORMACJE - INFORMATION

VIII Międzynarodowa Konferencja SAHC 2012.
The 8th International Conference SAHC 2012.

Splendor i fantazja. Rzeźba rokokowa w Polsce i na Śląsku.
Splendour and fantasy. Rococo sculpture in Poland and Silesia.