Wiadomości Konserwatorskie nr 33/2013

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk33.pdf6.2 MB

SPIS TREŚCI Nr 33/2013
CONTENTS No 33/2013

NAUKA - SCIENCE

Giuseppe Brandonisio, Elena Mele, Antonello De Luca, Gianmaria Montuori

Wielopiętrowe budynki murowane – ocena skuteczności wzmocnienia mechanicznego.
Multi-storey masonry buildings: evaluation of effectiveness of mechanical strengthening.

Shahira Sharaf Eldin

Zachowanie i zwiększenie istniejących zasobów mieszkaniowych – Wekalet El-Lamoun, Aleksandria.
Preserve and enhance existing sound housing stock – Wekalet El-Lamoun, Alexandria.

Dina Mamdouh Nassar, Shahira Sharaf Eldin

Nowe życie zabytków dzielnicy poprzemysłowej Minet El-Bassal w Aleksandrii.
A new life for the industrial heritage of Minet El-Bassal at Alexandria.

Klaudia Stala

Fenomen „sali o 24 słupach”. Reinterpretacja reliktów romańskiego palatium na Wzgórzu Wawelskim.
Phenomenon of “the hall with 24 pillars”. Reinterpretation of relics of the Romanesque palatium on the Wawel Hill.

Dominika Kuśnierz-Krupa

„Portugalska szkoła konserwacji” – kwartał das Cardosas w centrum Porto.
“Portuguese school of conservation”– quarter das Cardosas in the centre of Porto.

Rafał Malik

Słomniki. Charakterystyka budowy przestrzennej miasta średniowiecznego w oparciu o analizę wielkości działki lokacyjnej.
Słomniki. Characteristics of a spatial layout of a medieval town based on the analysis of a settlement plot size.

Tomasz Kurasiński, Mariusz R. Rychter, Kalina Skóra

Zagadkowe znalezisko z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Lubieniu. Z problematyki konserwacji zabytków archeologicznych.
An intriguing fi nd from an early medieval cemetery in Lubień. Issues of conservation of archaeological relics.

Łukasz Antosik, Mariusz R. Rychter

Tekstylia pochodzące z grobu nr 17, odkrytego w dawnej kolegiacie w Jarosławiu (woj. podkarpackie).
Textiles from Grave 17, discovered in the former collegiate church in Jarosław (Podkarpackie Voivodeship).

Ewa Doleżyńska-Sewerniak

Rysunek wstępny w malarstwie Józefa Szermentowskiego (1833-1876) na podstawie badań prac artysty w bliskiej podczerwieni.
Initial sketch in the painting of Józef Szermentowski (1833-1876) on the basis of examining the artist’s works in near infrared.

Henryk R. Isenberg

100 lat Westend-Synagoge we Frankfurcie nad Menem 1910-2010.
100 years of Westend-Synagoge in Frankfurt am Main 1910-2010.

Dominika Kuśnierz-Krupa

Sokal nad Bugiem w świetle mapy Miega.
Sokal on the Bug in the light of Mieg’s Map.

Arkadiusz Małecki

Społeczna Opieka Zabytków na Pomorzu Zachodnim w latach 1952-1970.
Public Heritage Protection in West Pomerania in the years 1952-1970.

Agnieszka Fitta

Wpływy włoskie w renesansowej i barokowej architekturze Jarosławia.
Italian infl uences in the Renaissance and Baroque architecture of Jarosław.

INFORMACJE

Klaudia Stala

Sprawozdanie z III Forum Architecturae Poloniae Medievalis.
3rd Forum Architecturae Poloniae Medievalis.

KSIĄŻKI

Olgierd Czerner
Castrum Camenecensis – Fortecja Kamjaneć.