Wiadomości Konserwatorskie nr 34/2013

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk34.pdf9.77 MB

SPIS TREŚCI Nr 34/2013
CONTENTS No 34/2013

NAUKA - SCIENCE

Stefan M. Holzer

Analiza numeryczna łuków i sklepień.
Numerical arch and vault analysis.

Alberto Cecchi

Linia ciśnień w sklepieniach obciążonych pionowo.
The curve of pressure in vertically loaded arches.

Matteo Bruggi, Gabriele Milani, Alberto Taliercio

Projektowanie optymalnego zbrojenia włóknowego w konstrukcjach murowych poprzez optymalizację topologii.
Design of the optimal fiber reinforcement for masonry structures via topology optimization.

Ferrari Rosalba, Cocchetti Giuseppe, Rizzi Egidio

Sprężysto-plastyczna analiza konstrukcji mostu Paderno d’Adda (Włochy, 1889) oparta na analizie granicznej.
Elastoplastic structural analysis of the Paderno d’Adda bridge (Italy, 1889) based on Limit Analysis.

A .Bossio, M. Montuori, F. Bellucci, G.P. Lignola, A. Prota, E. Cosenza, G. Manfredir

Pośrednia miara stopnia korozji bazująca na rozwarciu rysy.
Indirect measure of corrosion level based on crack opening.

Alejandra Albuerne, Martin Williams, Victoria Lawson

Przewidywanie mechanizmów awarii łuków spowodowanych ruchami podłoża za pomocą metody elementów dyskretnych z wykorzystaniem metody NSCD.
Prediction of the failure mechanism of arches under base motion using DEM based on the NSCD method.

Shahira Sharaf Eldin, Fatima Fekry, Adel El Menchawy

Fortece Abu Kir jako podstawa rozwoju turystyki i lokalnej społeczności.
Abu Qir fortresses as vital assets for tourism motivation and community development.

Dominika Kuśnierz-Krupa

Jaśliska w dawnej ziemi krakowskiej w świetle mapy Miega.
Jaśliska in the former Krakow region in the light of Mieg’s map.

Ewa Węcławowicz-Gyurkovich

Architektura emocji.
Architecture of emotions.

Marek Gosztyła, Joanna Figurska-Dudek, Mateusz Łaba

Zachowanie oryginalnych odkształceń obiektu jako zagadnienie konserwatorskie na przykładzie kościoła oo. Franciszkanów w Jaśle (cz. I).
Preserving original deformations in the object as a conservation issue on the example of the Franciscan Church in Jasło (part I)

Justyna Derwisz

Współczesne technologie multimedialne w wirtualnej rekonstrukcji oraz prezentacji historycznych obiektów architektonicznych.
Modern multimedia technologies in virtual reconstruction and presentation of historic architecture.

Mariusz R. Rychter

Konserwacja i badania specjalistyczne średniowiecznego kordu z Warty.
Conservation and specialist examination of a medieval short sword from Warta.


INFORMACJE - INFORMATION

Krzysztof Stępiński

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 18-19 kwietnia 2013, Łowicz.
International Monument Protection Day 18-19 April 2013, Łowicz.