Wiadomości Konserwatorskie nr 35/2013

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk35.pdf8.55 MB

SPIS TREŚCI Nr 35/2013
CONTENTS No 35/2013

NAUKA - SCIENCE

Marek Gosztyła, Joanna Figurska-Dudek, Mateusz Łaba

Zachowanie oryginalnych odkształceń obiektu jako zagadnienie konserwatorskie na przykładzie kościoła oo. Franciszkanów w Jaśle (cz. II).
Preserving original deformations in the object as a conservation issue on the example of the Franciscan Church in Jasło (part II).

Dorota Grygiel

Schlesier Ehrenmal – pomnik ku czci Ślązaków w Wałbrzychu.
Schlesier Ehrenmal – in memory of the Silesians in Wałbrzych.

Iwona Solisz, Dorota Kowalik-Kociszewska

Prace konserwatorskie i adaptacyjne w willi Fränkla w Prudniku.
Conservation and adaptation work at the Fränkel villa in Prudnik.

Michał Krupa

Przemiany architektoniczne Skawiny w 2 połowie XIX i na początku XX wieku. Część I – zakłady przemysłowe.
Architectonic transformations of Skawina during the 2nd part of the 19th and the beginning of the 20th century. Part I – industrial plants.

Kazimierz Kuśnierz, Dominika Kuśnierz-Krupa

Problematyka rekonstrukcji wież na zabytkowych ratuszach na przykładzie Sieniawy.
The issue of tower reconstructin in historic town halls on the example of Sieniawa.

Beata Kwiatkowska-Kopka

Z badań nad domami opatów w klasztorach benedyktyńskich.
From the research on abbots’ houses in Benedictine monasteries.

Janusz Sarkowicz

Sztuka sepulkralna – dawne koncepcje kamieniarskie zawarte w projektach zabytkowych grobowców Cmentarza Rakowickiego w Krakowie.
Sepulchral art – old stonework concepts contained in projects of historic tombs in the Rakowice Cemetery in Krakow.

Danuta Szyszko

Zabójstwo miasta, zabójstwo przestrzeni. Manipulacje urbanistyczną tkanką miejską Sarajewa jako pochodna przemian politycznych.
Murder of the city, murder of space. Manipulation of urban tissue of Sarajevo as a consequence of political transformations.

Łukasz Wesołowski

Zalety podwójnej fasady z obudową szklaną w ochronie budynków i pierzei zabytkowych przy traktach komunikacji kołowej.
Features of double glass facades in protection of historic buildings and frontages of road communication.

INFORMACJE / INFORMATION

Andrzej Kadłuczka

Conservator Ecclesiae 2013 dla Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego.
Conservator Ecclesiae 2013 for Archbishop Mieczysław Mokrzycki.

Jan Gromnicki

Problemy konserwatorskie przedmiotem obrad I Kongresu Archeologii Polskiej.
Conservation issues debated during the 1st Congress of Polish Archaeology.

WSPOMNIENIA - POSTHUMOUS TRIBUTES

Henryk Kondziela

Andrzej Miarkowski (1945-2013)

KSIĄŻKI - BOOKS

Bonawentura Maciej Pawlicki

Na styku Zachodu i Wschodu, czyli o wielowiekowym dziedzictwie Kultury architektonicznej Łotwy.
The meeting of West and East i.e. the centuries old heritage of architectonic culture of Latvia.