Wiadomości Konserwatorskie nr 36/2013

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk36.pdf10.29 MB

SPIS TREŚCI Nr 36/2013
CONTENTS No 36/2013

NAUKA - SCIENCE

Jerzy Jasieńko, Marcin Szyszka

Ocena parametrów mechanicznych historycznych murów poprzez badania eksperymentalne w kontekście ich konserwacji konstrukcyjnej.
Assessing mechanical parameters of historical masonry structures through experimental testing in relations to structural conservation work.

Jarosław Malesza, Czesław Miedziałowski, Mikołaj Malesza

Techniczne aspekty odbudowy i utrzymania obiektów zespołu pokamedulskiego w Wigrach.
Technical aspects of reconstruction and preservation of the former Camaldolese monastery in Wigry.

Krzysztof Wieczorek

Konserwacja drewnianych struktur architektonicznych – nowe warunki, potrzeby i perspektywy.
Conservation of wooden architectural structures – new conditions, needs and perspectives.

Jacek Czubiński

Wawelski spór Stanisława Tomkowicza z Adolfem Szyszko-Bohuszem.
The Wawel dispute between Stanisław Tomkowicz and Adolf Szyszko-Bohusz.

Rafał Malik

Skała. Uwagi na temat budowy miasta średniowiecznego w świetle najnowszych badań nad wielkością i kształtem działki lokacyjnej.
Skała. Observations concerning structure of a medieval town in the light of the latest research on size and shape of a settlement plot.

Dominika Kuśnierz-Krupa

Kołaczyce na mapie Miega.
Kołaczyce on Mieg’s map.

Piotr Kołodziejczyk

Naturalne i antropogeniczne zagrożenia dla zabytków nabatejskiej architektury na terenie Petry i w południowej Jordanii.
Natural and anthropogenic threats to the monuments of Nabataean architecture: the case of Petra and selected sites in southern Jordan.

Agnieszka Fitta

Problematyka wielokulturowości w urbanistyce miast Andaluzji oraz Podkarpacia. Wybrane przykłady.
The issue of multiculturalism in the urban planning of towns in Andalusia and Podkarpacie. Selected examples.

Katarzyna Kołodziejczyk

Słowo, obraz, symbol. O wielości języków opisywania i wyrażania świata w kontekście kultury i sztuki.
Word, image, symbol. Multiplicity of languages describing and expressing the world in the context of art and culture.[/i]

INFORMACJE - INFORMATION

Piotr Napierała

Kongres turystyki kulturowej w Kotlinie Jeleniogórskiej.
Congress of cultural tourism in the Jeleniogórska Valley.

Andrzej Kadłuczka

Nowy „Ogród XXI wieku” w starych Królewskich Łazienkach w Warszawie.
New “Garden of the 21st century” in the old Royal Łazienki in Warsaw.

KSIĄŻKI - BOOKS

Zdzisława Tołłoczko

W kręgu dziejów mediewalnych miast i miasteczek Ziemi Krakowskiej czyli Skawina w średniowieczu. Zagadnienia urbanistyczno-architektoniczne pióra Dominiki Kuśnierz-Krupy[i].
The history of medieval cities and towns in the Krakow region, or Skawina in the Middle Ages. Town planning and architecture, written by Dominika Kuśnierz-Krupa.[/i]