Wiadomości Konserwatorskie nr 37/2014

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk37.pdf8.58 MB

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 37/2014
JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION NO 37/2014

SPIS TREŚCI Nr 37/2014
CONTENTS No 37/2014

NAUKA / SCIENCE

Zdzisława Tołłoczko

Zabytek – dzieło sztuki czy tylko świadek historii? Z dziejów neoromanizmu na ziemiach polskich na przykładzie zamku cesarskiego w Poznaniu.
A monument – a work of art, or merely a witness to history? Hisotry of romanesque revival in Poland on the example of the imperial castle in Poznan.

Aleksandra Wójcik

Mikrofale w służbie zabytków.
Microwaves to save monuments.

Anna Ostańska, Danuta Barnat-Hunek

Ocena efektywności dociepleń od strony wewnętrznej na przykładzie zabytkowego obiektu szpitalnego w Tworkach.
Evaluation of the effectivenessmof the insulation from the inside on the example of the historical hospital building in Tworki.

Barbara Zin

Sacrum a forma strukturalna w dziele architektonicznym na przykładzie modernistycznych kościołów diecezji tarnowskiej.
Sacrum and the structure in a work of architecture on the example of modernist churches in the Tarnów diocese.

Dominika Kuśnierz-Krupa

XIX-wieczny Sokal – zapomniane galicyjskie miasto na Kresach.
19th century Sokal – a forgotten Galician town in Eastern Borderlands.

Marek Gosztyła, Tomasz Huk, Jerzy Siwek

Zabytkowe świątynie a problematyka konserwatorska na przykładzie sanktuarium maryjnego w Starej Wsi i cerkwi w Baligrodzie w woj. podkarpackim.
Conservation issues related to sacra monuments with reference to St. Mary of the Assumption’s Sanctuary in Stara Wieś and the Orthodox Church in Baligród (in the Podkarpackie Region).

Joanna Jadwiga Białkiewicz

Dzieje pałacu w Bieganowie (powiat wrzesiński) od jego wzniesienia do czasów współczesnych, z uwzględnieniem zagadnień konserwatorskich.
The history of the palace in Bieganowo (Września County) from its construction to modernity, with attention to conservation issues.

Łukasz Wesołowski

Nowoczesne technologie szklane w przestrzeni obiektów historycznych – wybrane przykłady.
New glass technologies in historic building spaces – selected examples.

Rafał Malik

Koszyce. O budowie przestrzennej miasta lokacyjnego w świetle badań nad wielkością i kształtem średniowiecznej parceli mieszczańskiej.
Koszyce. The spatial structure of a chartered town in the light of research on the size and shape of a medieval settlement plot.

INFORMACJE / INFORMATION

Andrzej Kadłuczka

Konferencja służb konserwatorskich
„Dokąd zmierzamy” na zamku w Gniewie.