Wiadomości Konserwatorskie nr 38/2014

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk38.pdf7.53 MB

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 38/2014
JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION NO 38/2014

SPIS TREŚCI Nr 38/2014
CONTENTS No 38/2014

NAUKA / SCIENCE

Radosław Sochaczewski

Młyn Rothera w Bydgoszczy. Badanie dawnego obiektu przemysłowego w kontekście architektury i technologii.
Rother’s Mill in Bydgoszcz. Research of a former industrial object in the context of architecture and technology.

Dominika Kuśnierz-Krupa

Brzostek na mapie Miega.
Brzostek on the Mieg’s map.

Andrzej Gaczoł

Zabytkowy drewniany kościół pw. św. Sebastiana w Wieliczce – prace restauratorskie w przeszłości i obecnie.
Historic wooden church of St. Sebastian in Wieliczka – restoration work in the past and present.

Jacek Czechowicz

Średniowieczne odniesienia w architekturze krakowskich kościołów. Część I – druga połowa XIX wieku.
Medieval references in the architecture of Krakow churches. Part I – the second half of the 19th century.

Maciej Majewski, Bogusz Wasik, Marcin Wiewióra

Studia nad warsztatem budowlanym zamku biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie.
Analysis of Building Methods used in the Bishops of Chełmno Castle in Wąbrzeźno.

Rafał Malik

Nowe Brzesko. Charakterystyka rozplanowania miasta lokacyjnego z 1279 roku w oparciu o wyniki badań nad wielkością i kształtem działki siedliskowej.
Nowe Brzesko. Planning of a chartered town from 1279 based on the results of research on the size and shape of a settlement plot.

Zdzisława Tołłoczko

Neoklasycyzm i neoklasycyzmy w architekturze Polski i Łotwy Część I. Z badań porównawczych nad problematyką rozwoju neoklasycyzmu na przełomie XVIII i XIX wieku w Rydze, Warszawie, Krakowie i Mitawie (Jełgawie).
Neoclassicism and neo-classicisms in the architecture of Poland and Latvia Part I. Comparative research on the issue of the neoclassicism development at the turn of the 18th and 19th century in Riga, Warsaw, Krakow and Mitawa (Jelgava).

Anna Bojęś-Białasik

Odkrycie późnoromańskiego portalu ceglanego w klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie.
Discovery of a late-Romanesque brick portal in the Dominican Monastery in Krakow.

INFORMACJE / INFORMATION

Krzysztof Stępiński

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 24-25 kwietnia 2014, Żyrardów.
International Monument Protection Day 24-25 April 2014, Żyrardów.