Wiadomości Konserwatorskie nr 40/2014

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk40.pdf7.76 MB

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 40/2014
JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION NO 40/2014

SPIS TREŚCI Nr 40/2014
CONTENTS No 40/2014

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation nr 40/2014 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation no 40/2014 was subsidised by the Minister of Culture and National Heritage and National Heritage Board of Poland.

NAUKA / SCIENCE

Beata Jagieła, Marek Gosztyła

Restauracja ołtarza wielkiego w kościele oo. Bernardynów w Rzeszowie.
Restoration of the grand altar in the Observant Church in Rzeszów.

Dominik Przygodzki

Palatium Mieszka I i Dąbrówki w Poznaniu. Analiza możliwości ekspozycji architektonicznej.
Palace of Mieszko I and Dąbrówka in Poznań. Analysis of the possibilities of architectural display.

Piotr Kołodziejczyk

Droga Królewska: dziedzictwo i ochrona dawnego szlaku na terenie Jordanii.
King’s Highway: heritage and protection of ancien and modern, Transjordanian route.

Klaudia Skrężyna

Wokół lokacyjnego układu urbanistycznego miasta Słomnik.
Around the layout of the city Slomniki.

Piotr Rapp

Zabytkowe dzwony – zagadnienia mechaniki i napędu.
Historical bells – mechanics and drive problems.

Jerzy Jasieńko, Tomasz Nowak, Anna Karolak

Historyczne złącza ciesielskie.
Historical carpentry joints.

PREZENTACJE – RAPORTY / PRESENTATIONS AND REPORTS

Andrzej Gołembnik

Rola nowych technik dokumentacyjno-pomiarowych w interdyscyplinarnych działaniach badawczo konserwatorskich.
The role of new documentation and measurement techniques in interdisciplinary research and conservation activities.