Wiadomości Konserwatorskie nr 41/2015

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk_41_doi.pdf10.91 MB

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 41/2015
JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION NO 41/2015

SPIS TREŚCI Nr 41/2015
CONTENTS No 41/2015

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation nr 41/2015 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation no 41/2015 was subsidised by the Minister of Culture and National Heritage

 

NAUKA / SCIENCE

 

Danuta Barnat-Hunek, Piotr Smarzewski, Małgorzata Szafraniec

 

Ocena stanu technicznego komina murowanego i badania eksperymentalne cegły

Evaluation of the technical condition of the brick masonry chimney and experimental studies of brick

 

Bogusz Wasik

 

Zamki pokrzyżackie w województwie chełmińskim w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Post-Teutonic castles in Chełmno province in the times of Polish-Lithuanian Commonwealth

 

Maciej Czarniecki, Daniel Czerek

 

Remont Hali Stulecia 2009-2011 36

Renovation of The Centennial Hall 2009-2011

 

Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa

 

Zmiany w aranżacji placów rynkowych miast lokacyjnych w Polsce południowo-wschodniej po 1945 roku (na wybranych przykładach)

Changes in arranging market squares of foundation towns in the south-eastern Poland after 1945 (selected examples)

 

Krzysztof Ałykow, Magdalena Napiórkowska-Ałykow

 

O wadliwym kształtowaniu materii zabytków architektury

On the inadequate modelling of the structure of architectural heritage

 

Stanisław Bocheński, Jerzy Piskozub

 

Budowa budynków Wydziału Elektrycznego D1 i Wydziału Lotniczego D2 Politechniki Wrocławskiej - historia pewnej iluzji

Construction of the Wrocław University of Technology buildings for the Faculty of Electrical Engineering D1 and Faculty of Aviation Engineering D2 - history of some illusion

 

Rafał Malik

 

Nowe Brzesko. Charakterystyka rozplanowania układu przestrzennego miasta z połowy XVI wieku w oparciu o wyniki badań nad wielkością i kształtem działki siedliskowej

Nowe Brzesko. Planning characteristics town spatial layout since the mid-16th century, based on results of research on the size and shape of settlement plots

 

Wojciech Głuszewski

 

Unikatowe cechy radiacyjnej konserwacji dużych zbiorów obiektów o znaczeniu historycznym

Unique features of radiation conservation of high collections of objects about of historical interest

 

Aleksandra Wójcik, Agnieszka Laudy, Bogusław Andres, Anna Oleksiewicz

 

Fungia obiektów muzealnych na przykładzie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Fungi in museum objects: a case study of Museum of King Jan III's Palace at Wilanów

 

Kazimierz Kuśnierz

 

Kierunki rozwoju urbanistyki nowożytnej w Polsce południowo-wschodniej. Geneza, modele urbanistyczne, przykłady

Directions of modern urban development in south-eastern Poland. Origins, urban models, examples

 

INFORMACJE / INFORMATION

 

Andrzej Laskowski

 

Aby ocalić ślady czyjegoś gniewu lub radości... Konferencja konserwatorska "Drogi i rozdroża ochrony zabytków w Polsce południowo-wschodniej po 1945 roku". Kraków, 26-27 września 2014 r.

To save traces of one's anger or joy... Conservation conference "Roads and crossroads of monument protection in south-eastern Poland after 1945". Kraków, September 26-27, 2014

 

II Kongres Konserwatorów Polskich "Przeszłość dla przyszłości"

2nd Congress of Polish Conservators "The past for the future"

 

KSIĄŻKI / BOOKS

 

Kazimierz Kuśnierz

 

"Sen architekta", czyli trzynaście lat później

"An Architect's Dream" or thirteen years later

 

POLEMIKI / POLEMICS

 

Rafał Malik

 

Wokół Słomnik