Wiadomości Konserwatorskie nr 43/2015

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk_43.pdf14.78 MB

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 43/2015
JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION NO 43/2015

SPIS TREŚCI Nr 43/2015
CONTENTS No 43/2015

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation nr 43/2015 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation no 43/2015 was subsidised by the Minister of Culture and National Heritage

 

NAUKA / SCIENCE

 

Joanna Malczewska

 

Rewaloryzacja Rynku Starego Miasta w Rzeszowie

Restoration of the Old Town Square in Rzeszów

 

Bogusława Kwiatkowska-Baster

 

Zespoły architektoniczne presaharyjskich dolin Maroka objęte programem ochrony konserwatorskiej UNESCO

Architectonic complexes in pre-Saharan valleys of Morocco, included in the UNESCO conservation protection programme

 

Rafał Malik

 

Tymbark. O budowie i kształcie miasta lokacyjnego w oparciu o analizę wielkości i kształtu działki lokacyjnej 

Tymbark. Building and shape of the chartered town based on the analysis of the size

and shape of a settlement plot

 

Jerzy Jasieńko, Angelo Di Tommaso, Łukasz Bednarz, Susanna Casacci, Krzysztof Raszczuk 

 

Analiza porównawcza – wieże zagrożone zawaleniem w Polsce i we Włoszech: różne przyczyny, podobne problemy 

Comparative analysis of collapsing towers in Poland and Italy: different causes, similar problems

 

Łukasz Kadela

 

Charakterystyka przemian układu obronnego Wawelu. Próba oceny znaczenia jego estetyki w kontekście reakcji po 1945 roku na XIX-wieczne budowle historyczne w Krakowie 

Transformations in the defensive layout of Wawel. An attempt to assess the signifi cance of its aesthetics in the context of reactions after 1945 to the 19th-century historic buildings in Krakow

 

Marta Ślusarczyk

 

Cementownia Szczakowa – historia i teraźniejszość

Cement Works Szczakowa – the history and the present

 

Piotr Rapp

 

Nowe jarzmo dla dzwonu Józef na ołtarzu polowym przy bazylice w Licheniu

New yoke for Józef bell in field altar at Licheń Basilica 

 

Piotr Rapp

 

Metodyka i przykłady rewaloryzacji konstrukcji drewnianych w obiektach zabytkowych

Methodology and examples of revalorization of wooden structures in historic buildings 

 

Aleksandra Wójcik, Agnieszka Laudy, Bogusław Andres, Anna Oleksiewicz

 

Fungia obiektów muzealnych na przykładzie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Fungi in museum objects: a case study of Museum of King Jan III's Palace at Wilanów

 

Nobuyoshi Yamaguchi, Masato Nakao

 

Ocena elementów drewnianych in situ w oparciu o wytrzymałość na ścinanie prognozowaną poprzez badanie na wyrywanie wkręta

In situ assessment method for timbers based on shear strengths predicted with screw withdrawals 

 

INFORMACJE / INFORMATION

 

Adam Kasperkiewicz 

Sprawa Aleksandra Brody

The case of Aleksander Broda

 

WSPOMNIENIA /  POSTHUMOUS TRIBUTES

 

Jan Gromnicki

 

Prof. dr hab. Tadeusz Poklewski-Koziełł, archeolog, badacz i konserwator zabytków architektury (1932–2015)

Prof. dr hab Tadeusz Poklewski-Koziełł, an archaeologist, scientist and heritage conservator (1932–2015