Wiadomości Konserwatorskie nr 46/2016

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk_46.pdf15.16 MB

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 46/2016
JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION NO 46/2016

SPIS TREŚCI Nr 46/2016
CONTENTS No 46/2016

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation nr 46/2016 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation no 46/2016 was subsidised by the Minister of Culture and National Heritage

 

NAUKA / SCIENCE

 

Zdzisława Tołłoczko

Wieżowiec siedziby Łotewskiej Akademii Nauk w Rydze – przykład architektury socrealizmu czy też eklektyczno-neohistoryzującego radzieckiego retrospektywizmu

Skyscraper of the Latvian Academy of Sciences in Riga – and example of socialist-realist architecture or of eclectic – neo-historicist Soviet retrospectivisme

 

Anna Staniewska

Park Esterházy w tkance urbanistycznej Wiednia

Esterházy Park in the urban tissue of Vienna

 

Janusz Brol, Szymon Dawczyński, Katarzyna Adamczyk

Możliwości wtórnego wykorzystywania drewnianych elementów konstrukcyjnych

Possibilities of timber structural members reuse

 

Kamil Dobosz

Uprawnienia właścicieli zabytkowych nieruchomości a przepisy podatkowe w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Rights of owners of historic property and tax regulations in the light of the latest judicature of the European Union Court of Justice

 

Marek Gosztyła, Tomasz Gosztyła

Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego Koszyc w opiniach studentów

Protection of architectural monuments and the cultural heritage of Kosice in students’ opinions

 

Rafał Malik

Limanowa. Próba charakterystyki planu miasta lokacyjnego w oparciu o studia nad wielkością i kształtem działki siedliskowe

Limanowa. Characteristics of the plan of a chartered town spatial layout based on the studies of the size and shape of a settlement plot

 

Maria Rosa Valluzzi, Enrico Garbin, Claudio Modena, Enzo Bozza, Dario Francescato

Modelowanie stropów drewnianych wzmocnionych metodami zwiększającymi wytrzymałość sejsmiczną

Modeling of timber floors strengthened with seismic improvement techniques

 

Anna Arciszewska-Kędzior, Jiří Kunecký, Hana Hasníková

Reakcja mechaniczna połączenia na zakładkę z zamkiem ukośnym i drewnianymi kołkami w warunkach obciążenia złożonego

Mechanical response of a lap scarf joint with inclined faces and wooden dowels under combined loading

 

Michał Krupa

Twórczość Teodora Talowskiego i jego zapomniany projekt Gimnazjum S. Goszczyńskiego w Nowym Targu. Historia i uwagi do rewaloryzacji

The works of Teodor Talowski and his forgotten project of S. Goszczyński Gymnasium in Nowy Targ. History and remarks on revalorisation

 

Monika Zielińska

Problematyka konstrukcyjna zabytkowego obiektu przywracanego do użytkowania na przykładzie kamienicy przy ul. Staromiejskiej w Olsztynie

Structural aspects in restoring historical buildings for re-use: the case of a tenement building on Staromiejska Street in Olsztyn

 

Piotr Kołodziejczyk, Marcin Czarnowicz, Agnieszka Ochał-Czarnowicz

Ślady Wielkiej Wojny w Karpatach. Badania i dokumentacja elementów umocnień w rejonie Jaślisk i Moszczańca w latach 2015–2016

Traces of the Great War in the Carpathian Mountains. Research and documentation of elements of fortifi cations in the region of Jaśliska and Moszczaniec in the years 2015–2016

 

Klaudia Stala

Najstarszy widok łobzowskiego castellum Kazimierza Wielkiego z 1536/1537 roku

The oldest view of the Łobzow castellum of Casimir the Great from 1536/1537

 

E.N. Serov, S.I. Mironova, Roman Orłowicz

Renowacja belek dolnej czworokątnej ramy konstrukcyjnej cerkwi Przemienienia Pańskiego na wyspie Kiży w Rosjiu

Lower Quadrangular Frame Beams of the Church of the Transfi guration on Kizhi Island, Russia

 

INFORMACJE / INFORMATION

 

Katarzyna Kołodziejczyk

Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków laureatem Premio Europeo Lorenzo il Magnifico

President of the Monument Conservators’ Association a Laureate of Premio Europeo Lorenzo il Magnifico

 

Piotr Kołodziejczyk, Beata Kwiatkowska-Kopka

Cracow Landscape Conference 2016 Landscape as impulsion for culture: research, perception & protection