Wiadomości Konserwatorskie nr 47/2016

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk_47.pdf16.12 MB

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 47/2016
JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION NO 47/2016

SPIS TREŚCI Nr 47/2016
CONTENTS No 47/2016

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation nr 47/2016 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation no 47/2016 was subsidised by the Minister of Culture and National Heritage

 

NAUKA / SCIENCE

 

Ewa Węcławowicz-Gyurkovich

Nowy Teatr Szekspirowski w Gdańsku

New Shakespeare Theatre in Gdańsk

 

Zdzisława Tołłoczko

Non omnis moriar Czyli o bieżącej kondycji neoklasycyzmu w architekturze współczesnej

Non omnis moriar Or current condition of neoclassicism in modern architecture

 

Antonio Borri, Marco Corradi, Giulio Castori

Wzmocnienie belek z miękkiego drewna materiałami kompozytowymi bez użycia

Reinforcement of softwood beams using unglued composite laminates kleju

 

Łukasz Wesołowski

Translokacja obiektów budowlanych w aspekcie przyczyn i możliwości stosowania

Relocation of buildings – rationale and implementation potential

 

Thierry Descamps, Coralie Avez, Olivier Carpentier, Emmanuel Antczak, Gi Young Jeong

Modele zabytkowych dachów drewnianych: protezy i naprawy z wykorzystaniem żywic

Historic timber roofs modelling: prosthesis and resin repairs

Michał Krupa

Krajobraz kulturowy Ziemi Nowotarskiej - wybrane zagadnienia

Cultural landscape of Nowy Targ region - selected issues

 

Camilla Colla

Weryfikacja wyników badań przeprowadzonych tomografem dźwiękowym poprzez przeprowadzane punktowo testy właściwości mechanicznych zabytkowych belek drewnianych

Verification of sonic tomography outcome through local testing of mechanical properties in historic timber beam

 

Łukasz Stożek

Kościół parafialny w Kasince Małej - zapomniane dzieło Jana Sasa-Zubrzyckiego

Parish church in Kasinka Mała - forgotten work of Jan Sas-Zubrzycki

 

Andrzej Gaczoł

Możliwości i ograniczenia wojewódzkich konserwatorów zabytków w pierwszej połowie XX wieku (na przykładach z terenu obecnego województwa małopolskiego)

 

Responsibilities and limitations of voivodeship monument conservators in the first half of the 20th century (examples from the contemporary Lesser Poland Voivodeship)

 

Anna Krukowiecka-Brzęczek

Katowicka Ligota. Historia rozwoju przestrzennego. Wstęp do badań

Katowice - Ligota. History of spatial development. Introduction to research

 

Jozef Gocál, Peter Krušinský, Eva Capková

Analiza statyczna historycznych więźb dachowych

Static analysis of historical trusses

 

Paweł Mioduszewski, Jerzy Jasieńko, Tomasz Nowak

Przekształcenia konstrukcji i przestrzeni dachowych założeń zabytkowych w świetle wykorzystania do nowych funkcji - na przykładzie dworu Sarny

Modification of roof structure and roof space of heritage buildings in relation to new uses – example of the Sarny Manor House

PREZENTACJE – RAPORTY / PRESENTATIONS AND REPORTS

Przemysław Deryło

Wymiana stropów

Structural ceiling replacement

 

KSIĄŻKI / BOOKS

 

Andrzej Gaczoł

Katarzyna Łakomy - Willa w krajobrazie miasta przemysłowego