Wiadomości Konserwatorskie nr 50/2017

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk_501.pdf7.6 MB

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 50/2017
JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION NO 50/2017

SPIS TREŚCI Nr 50/2017
CONTENTS No 50/2017

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation nr 50/2017dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation no 50/2017 was subsidised by the Minister of Culture and National Heritage

 

NAUKA / SCIENCE

Adam Chałupski

Hutong. Próby konserwacji w wirach ewolucji Pekinu

Hutong. Attempts at conservation during turbulent evolution of Beijing

 

Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa

Lorsch – dziedzictwo Karolingów. Wstęp do badań nad dziedzictwem kulturowym miasta

Lorsch – Carolingian heritage. Introduction to research on the cultural heritage of the town

 

Mateusz Gyurkovich

Adaptacje zabytkowych struktur dla nowych potrzeb – część 1 – wybrane przykłady z Madrytu

Adaptations of historic structures for new functions – part 1 – selected examples from Madrid

 

Jacek Karmowski

Wybrane aspekty metodologiczne dokumentacji zabytków podczas nowych archeologicznych badań powierzchniowych przeprowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w regionie miasta At-Tafi la (Jordania)

Some methodological aspects of documentation in new archaeological survey in at-Tafi la District (Jordan) carried out by Jagiellonian University in Cracow (Poland)

 

Łukasz Wesołowski

Innowacyjne rozwiązania projektowe elewacji nowych budynków w historycznych pierzejach miast – wybrane przykłady

Innovative design solutions for new building façades in historical street frontages – selected examples

 

Rafał Malik

Grybów. Charakterystyka rozplanowania miasta lokacyjnego w oparciu o wyniki badań nad wielkością i kształtem działki siedliskowej

Grybow. Characteristics of spatial planning of a chartered town based on studies of the size and shape of a settlement plot

 

Zdzisława Tołłoczko, Tomasz Tołłoczko

Preliminaria do nowego symbolizmu w architekturze zaawansowanego postmodernizmu

Preliminaries for new symbolism in the architecture of advanced post-modernism

 

Shahira Sharaf El Din, Ghada Ragheb

Wzbogacanie tkanki miejskiej Aleksandrii poprzez planowanie terenów rekreacyjnych

Strengthening Alexandria Urban Fabric by planning urbanism’s walkable area

 

Klaudia Cechini

Wśród kamienic mieszczańskich Krakowa

Among tenement houses of Krakow

 

PREZENTACJE – RAPORTY / PRESENTATIONS AND REPORTS

 

Ryszard Jurkiewicz

Elektroniczne osuszanie murów. 30 lat doświadczeń w Polsce

Electronic solutions for drying out damp walls. 30 years of experience in Poland

 

Barbara M. Werner

Ogrody historyczne Europy – wartości do zachowania – kultura, natura, dziedzictwo

European historical gardens – values to be conserved – culture, nature, heritage

 

WSPOMNIENIA / POSTHUMOUS TRIBUTES

 

Jan Gromnicki

Profesor Andrzej Żaki (1924–2017)

 

KSIAŻKI / BOOKS

 

Bożena Wierzbicka

Małgorzata Popiołek, Od kamienicy do muzeum. From a Tenement House to a Museum. Historia siedziby Muzeum Warszawy na Rynku Starego Miasta. The History of the Museum of Warsaw’s Site in the Old Town Market Square