Wiadomości Konserwatorskie nr 51/2017

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk_51.pdf12.26 MB

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 51/2017
JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION NO 51/2017

SPIS TREŚCI Nr 51/2017
CONTENTS No 51/2017

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation nr 51/2017 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation no 50/2017 was subsidised by the Minister of Culture and National Heritage

 

NAUKA / SCIENCE

 

Jacek Dąbrowski

Zakłady „Telefunkena” na warszawskim Kamionku, cz. I

“Telefunken” factory in Kamionek in Warsaw, p. I

 

Mateusz Gyurkovich

Muzea Madrytu – gra światła i cienia

Museums of Madrid – play of light and shade

 

Rafał Malik

Muszyna. Charakterystyka rozplanowania miasta lokacyjnego w oparciu o wyniki badań nad wielkością i kształtem działki siedliskowej.

Muszyna. Characteristics of spatial planning of a chartered town based on studies on the size and shape of a settlement plot

 

Marcin Wiewióra, Krzysztof Misiewicz, Bogusz Wasik, Wiesław Małkowski

Przedzamcze zachodnie zamku w Kowalewie Pomorskim w świetle badań nieinwazyjnych i archeologiczno-architektonicznych

West bailey of the castle in Kowalewo Pomorskie in light of non-invasive and archaeological-architectonic research

 

Zdzisława Tołłoczko, Tomasz Tołłoczko

Neogotycki eklektyzm w architekturze ruchu Arts & Crafts

Neogothic eclecticism in the Arts & Crafts movement architecture

 

Seif Sadig Hassan, Osman Elkheir, Justyna Kobylarczyk, Dominika Kuśnierz-Krupa, Adam Chałupski, Michał Krupa

Urbanistyka Chartumu. Historia oraz współczesność Część I. Historia

Urban planning of Khartoum. History and modernity Part I. History

 

 

Adam Maria Szymski, Kamila Nowak

Dylematy polskiego modernizmu na Pomorzu Zachodnim w II połowie XX wieku

The dilemmas of the polish modernism in West Pomerania in the 2nd half of the 20th century

 

Łukasz Wesołowski

Edukacja architektoniczna w zakresie dziedzictwa kulturowego i jego ochrony na przykładzie wsi Swołowo

Swołowo village as an example of architectural education related to cultural heritage and its protection

 

Anna Majewska

Przestrzenne i kulturowe aspekty funkcjonowania żydowskich łaźni rytualnych

Spatial and cultural aspects of functioning of Jewish ritual baths

 

INFORMACJE / INFORMATION

 

Konferencja „Zabytki i Energia”

Piąta edycja Targów DZIEDZICTWO już wkrótce.

 

WSPOMNIENIA / POSTHUMOUS TRIBUTES

 

Marek Konopka

Bohdan Rymaszewski (1935-2016)