Wiadomości Konserwatorskie nr 52/2017

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk_52.pdf13.69 MB

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 52/2017
JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION NO 52/2017

SPIS TREŚCI Nr 52/2017
CONTENTS No 52/2017

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation nr 52/2017 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation no 52/2017 was subsidised by the Minister of Culture and National Heritage

 

NAUKA / SCIENCE

 

Jan Kielar

Kinematyka układu napędowego wiatraka w Łąkorzu z drugiej połowy XIX wieku

Kinematics of the drive system of the windmill in Łąkorz, dating back to the second half of the 19th century

 

Mateusz Gyurkovich

Adaptacje zabytkowych struktur dla nowych potrzeb. Część 2 – wybrane przykłady z Barcelony

Adaptations of historic structures for new purposes. Part 2 – selected examples from Barcelona

 

Michał Krupa

Dziedzictwo kulturowe małych miast środkowo-zachodnich Niemiec – na wybranych przykładach

Cultural heritage of small towns in central and western Germany – selected examples

 

Anna Bojęś-Białasik

Dawna młynówka w opactwie Cystersów w Mogile. Badania – projekt – restytucja

The old mill-leat in the Cistercian Monastery in Mogiła. Research – project – restitution

 

Katarzyna Darecka

Detale architektury „Drogi Królewskiej” w Gdańsku na obrazie Antona Möllera Grosz czynszowy

Architectural details of the “Royal Route” in Gdańsk in the painting The Tribute Money by Anton Möller

 

Joanna Jadwiga Białkiewicz

Muzeum Katyńskie na terenie Cytadeli Warszawskiej – obiekt historyczny w interpretacji nowoczesnej architektury muzealnej

Katyń Museum in the Warsaw Citadel – historic object in the interpretation of modern museum architecture

 

Bartłomiej Kabaja, Michał Krupa

Możliwości wykorzystania metody eye tracking do badań nad historyczną przestrzenią architektoniczną w kontekście jej postrzegania przez użytkowników (na przykładzie Rabki-Zdroju). Część 1. Uwagi wstępne

 

Marta A. Urbańska

Architektura tła a odbudowa kwartału staromiejskiego w Stargardzie. Konserwacja i nowa architektura w kontekście kulturowym miasta

Background architecture versus reconstruction of the old town quarter in Stargard. Conservation and new architecture in the cultural context of the town

 

Grażyna Stojak

Rewitalizacja Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu w latach 2009–2014. Część I. Stan badań i literature

Revitalisation of the Underground Tourist Route in Przemyśl in the years 2009–2014. Part I. State of research and literature

 

Jan Tajchman

Unikatowe elementy wnętrza barokowego w gotyckim kościele w Przecznie

Unique elements of the baroque interior of the gothic church in Przeczno

 

Piotr Rapp, Jerzy Jasieńko

Rozbudowa kościoła pw. św. Wawrzyńca w Wonieściu w latach 1887–1890 i późniejsza konieczność wzmocnienia wiązarów dachowych

Extension of St. Lawrence Church in Wonieść in 1887–1890 and subsequent requirement to reinforce its roof girders

 

Łukasz Wesołowski

Nowoczesne zastosowania drewna w budownictwie – wybrane przykłady

Modern application of timber in construction – selected examples

 

Seif Sadig Hassan, Justyna Kobylarczyk, Dominika Kuśnierz-Krupa, Adam Chałupski, Michał Krupa

Urbanistyka Chartumu. Historia oraz współczesność Część II. Współczesność

Urban planning of Khartoum. History and modernity. Part II. Modernity

 

WSPOMNIENIA / POSTHUMOUS TRIBUTES

 

Henryk Kondziela

Antoni Stefan Kąsinowski (1931–2017)